Vedení některých měst zůstalo při starém, jinde jsou noví lidé

Zastupitelstvo2Ustavující zasedání zastupitelstev, která probíhala v minulých dnech, volila nová vedení města a obcí. Někde zůstaly stejné tváře, jinde přišla změna. Velké Meziříčí a Měřín změnu na radnicích nezaznamenaly, Křižanov má nové vedení zcela a v Bíteši je nová místostarostka.

Zastupitelstvo města Velké Meziříčí si zvolilo s největší pravděpodobností na příští čtyři roky dosavadního starostu Josefa Komínka (ČSSD) a místostarostku Jiřinu Jurdovou (Meziříčské fórum). J. Jurdová dosud vykonávala funkci jako neuvolněná, nyní bude působit v uvolněné funkci. V radě usedne kromě těchto dvou ještě Petr Vrána, František Komínek (oba za ČSSD), Stanislav Kratochvíl a Marie Ripperová (oba za KDU-ČSL) a František Smažil (ANO 2011).
Na ustavujícím zasedání zastupitelé složili slib, že budou svoji funkci vykonávat svědomitě v zájmu města Velké Meziříčí a jeho občanů a budou se řídit Ústavou a zákony České republiky. Voličům nezbývá nic jiného, než věřit, že tento slib dodrží, což se v minulosti mnohdy nestalo. Kromě jiných oficialit se také vyslovili pro to, že naše město bude mít pouze jednoho místostarostu a o volbě starosty i místostarosty rozhodli, že bude veřejná.
Na funkci starosty byl navržen Josef Komínek (ČSSD). Ten získal 13 hlasů pro (všichni z koalice, tzn. ČSSD 5 hlasů, Meziříčské fórum a lidovci po třech a za ANO dva hlasy). Čtyři zastupitelé (Bíbrová, Bílek, Kaminaras a Velička) byli proti, a šest se jich zdrželo (Necid, Šulc, Juda, Beneš, Prokop a Záviška).
Na místostarostku byla nominována Jiřina Jurdová. V hlasování získala 13 hlasů pro (opět koalice stejně jako u Komínka), pět hlasů proti (Necid, Juda, Beneš, Velička a Bílek). A stejný počet se zdržel (Šulc, Záviška, Bíbrová, Prokop a Kaminaras).
Dále bylo navrženo pět dalších zastupitelů na funkci radních. O nich se hlasovalo jednotlivě a los určil pořadí při hlasování. Výsledek hlasování ukazuje tabulka níže.
Jméno Pro Proti Zdrželo se
Petr Vrána (ČSSD) 14 8 1
František Komínek (ČSSD, NK) 14 5 4
Marie Ripperová (KDU-ČSL a NK) 14 0 9
Stanislav Kratochvíl (KDU-ČSL a NK) 14 1 8
František Smažil (ANO 2011) 14 0 9

Noví zastupitelé si také odhlasovali měsíční odměny za výkon neuvolněných funkcí. Člen zastupitelstva dostane 600 Kč, člen rady města 2600 Kč, předseda výboru nebo komise 900 Kč a člen výboru nebo komise 600 Kč. Navržené odměny byly schváleny hlasy 15 pro, 3 proti a 5 se zdrželo.

Doufám, že se za čtyři roky nebudeme muset stydět, věří staronový starosta

Na úplný závěr ustavujícího zasedání pronesl nově zvolený starosta J. Komínek svoji řeč.
„Žádný sloh jsem si nesložil, chci mluvit tak, jak to cítím, a jak to cítíme možná všichni, nebo někteří či většina z nás. Období, do kterého vcházíme, roky 2018 – 2022, pro nás budou těžší. V roce 2020 končí evropské dotace IROP, nikdo neví, co bude dál. V této době, ani v Bruselu. Tím veškeré dotace, které jsme použili, byly použity, a jsou v nedohlednu, možná některé na měkké projekty ještě budou. A teď, co nás čeká, začnu hned tím nepříjemným. V roce 2019, myslím, že všichni víte, že nás čeká velká přestavba úseku dálnice č. 19, od sjezdu po sjezd, a rozšíření dálničního mostu. Můžeme očekávat v tomto městě skoro možná až někdy kalamity. Budeme jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, Ministerstvem dopravy a Policií ČR, abychom se s nimi dohodli na nějakém nechci přímo říkat krizovém plánu, ale situaci, pokud vznikne nějaký problém v tomto úseku.
Co se týká investic, zmíním jenom některé. Nechybí tam přestavba internátu po zemědělské škole na dům s pečovatelskou službou. Hokejistům slibujeme opravu zimního stadionu, musíme zadat projekt včetně míst pro parkovací plochy. Budeme jednat i s vlastníky pozemků, abychom získali pozemky pro parkovací plochy u stadionu.
Určitě všichni víme, že se tady několik let vyslovuje slovo bazén. Budeme se určitě bavit o nějakém relaxačním centru, neboli aquaparku či bazénu, o zadání projektu a případné realizaci.
Střed města, bavili jsme se o něm v minulém období často, myslím tím jak náměstí, tak i prostor ve Svitu. Bez parkovacích ploch nemůžeme realizovat opravu náměstí.
Město nám na jednu stranu roste, na druhou stárne. Takže nás čeká revitalizace všech sídlišť, kde je to opravdu nutné. Protože chodníky, komunikace jsou tam doopravdy ve velmi špatném stavu. Bude určitě nutné, abychom si každý rok dali za úkol, že opravíme jednu část sídliště nebo část města. Samozřejmě komplet, tzn. chodníky, komunikace, parkovací plochy a zeleň.
Co na závěr? Těch akcí bych mohl jmenovat mnoho a mnoho. Na závěr bych si přál, protože nechci mluvit dlouho, těch akcí bychom mohli vyjmenovat více, a myslím, že se k dalším akcím ještě dostaneme v průběhu nějakého dalšího povolebního vyjednávání s dalšími stranami, které určitě budou chtít také prosazovat volební program, v některých bodech je stejný.
Chtěl bych, aby za čtyři roky mohli občané, až skončíme, říct, že se město opět o nějaký krok posunulo. Že se nebudeme muset za čtyři roky stydět za to, že jsme nic neudělali, ale že jsme vážně něco udělali. A to by mělo být cílem všech zastupitelů, nejenom mým,“ ukončil projev starosta Josef Komínek, a tím také první zasedání v 15.56 minut. Tedy, ani ne po hodině.
Dodal ještě, že příští zasedání MZ se koná 20. 11.

V Křižanově a Bíteši došlo ke změně

Složení v Měříně zůstává stejné. Starostou je znovu Jiří Servít, místostarostou Jaroslav Pazdera. V radě zasednou Oulehlová Anna, Hnízdil Roman a Matějíček Petr.
Změnu ale zaznamenal městys Křižanov. Tam se stal novým starostou Ivo Klimeš a místostarostou Miroslav Juračka.
Zastupitelé Městyse Křižanov na období 2018 – 2022 jsou:
Hudec Filip, Ing (Hasiči Křižanov), Chylík Eduard (Hlas Křižanova), Juračka Miroslav, (KDU-ČSL), Kamanová Lenka, Ph.D. (KDU-ČSL), Klimeš Ivo, (ČSSD), Krejčí Michal (Hasiči Křižanov), Musil Jan (Pro Křižanov), Petr Martin (Hlas Křižanova), Petr Martin st. (ČSSD), Schmídová Radomíra (Pro Křižanov), Smejkalová Marie (KDU-ČSL), Šibor Jiří (Hasiči Křižanov) a Tvarůžek Stanislav (Hlas Křižanova).
Starosta Velké Bíteše bude i nadále Milan Vlček (Sdr. za město bez kamionů), nová je místostarostka, a to Alena Malá (ODS). Radními se stali: Josef Jelínek, Alois Špaček, Zdeněk Řezáč, Jaroslav Štefek a Jan Vrba.
Text: redakce ML, foto: Antonín Dvořák

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Ridic_Coufal
  • Caha– žaluzie
  • Laco
  • Zajezd
Nahoru