Zastupitelé budou projednávat rozpočet města i vyhlášku o odpadech

JupiterclubK poslednímu sezení velkomeziříčských zastupitelů v letošním roce dojde příští úterý, 18. prosince 2018 v 15 hodin v Jupiter clubu. Na programu, který najdete níže, je mimo jiné také projednávání a schvalování rozpočtu na příští rok.

Rozpočet města počítá například s více než 8 miliony na dokončení komunikace a sítě v bývalých technických službách.
Dále s více než 6 miliony korunami na úpravu po demolici jatek na Nábřezí plus opravu tamní komunikace, s celkem 5 miliony Kč na rekonstrukci objektu po České spořitelně na náměstí, kde bude služebna městské policie (rekonstrukce objektu spořitelny+dvůr). Dále s necelými 5 miliony na opravy povrchů po kanalizaci a vodě (plus opravy komunikací Záviškova, K Novému světu), dále s dotací 1,1 milionu na provoz MHD, v kapitole Bezpečnost silničního provozu pak se 3 mil. Kč na výstavbu nové zkušební plochy. Jupiter club má dostat téměř 6 milionů na provoz, a to i přesto, že mu letos na konci roku chybí v rozpočtu asi milion korun. Stejně tak je v rozpočtu počítáno ještě s dotací na měsíčník Velkomeziříčsko (a web), který bude ale od jara příštího roku převeden pod město, čili ho nebude již vydávat Jupiter club. Půjde o typický zpravodaj města a v rozpočtu je tedy na něho zahrnuta i další položka, a sice na provoz redakce zpravodaje Velkomeziříčsko od března do prosince 2019, a to ve výši 439.000 Kč.
Krom toho jsou na pořadu i rozpočtová opatření: na fotbalové střídačky na hřišti u ZŠ Školní, hromosvod pro tribunu na hřišti u ZŠ Školní, dotace Českému svazu včelařů, dotace pro Chaloupky, Hotelovou školu Světlá, Český červený kříž atd. Dále poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2019, kultury a sociální oblasti apod. Politické uskupení Spolecněvm podalo návrh na zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva a zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva v otevřeném a strojově čitelném formátu na webu města.
Návrh: Děti do 3 let a senioři nad 70 nebudou platit za odpad
Na programu je i Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Podle ní by měli senioři nad 70 let a děti do tří let být od poplatků za komunální odpad osvobozeni. Podle sdělení místostarostky města Jiřiny Jurdové by tak šlo o asi 1800 občanů.
Zvýší odměny pro zastupitele?
Jednat budou zastupitelé také o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Opozice navrhuje odměny zvýšit. Podle místostarostky města J. Jurdové by šlo o navýšení asi o 250 tisíc Kč. „Osobně tento návrh nepodpořím," uvedla Jurdová na tiskové konferenci minulý týden.
Připravila: redakce Medřičských listů

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Třetí zasedání Zastupitelstva města Velké Meziříčí se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 v 15 hodin v koncertním sále JUPITER clubu s.r.o. Velké Meziříčí.
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Připomínky k zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města
5. Kontrola plnění usnesení
6. Prodej části pozemku parc. č. 2868/2, obec a k.ú. Velké Meziříčí
7. Prodej části pozemku parc. č. 5664/5, obec a k.ú. Velké Meziříčí, ul. Františkov – zamítnutý záměr rady města
8. Prodej části o výměře cca 3 m2 z pozemku parc. č. 64/1, k.ú. Velké Meziříčí - zamítnutý záměr rady města
9. Prodej části pozemku parc. č. 2090 a části poz. parc. č. 2065/, k.ú. Olší n. Osl – zamítnutý záměr rady města
10. Prodej bytové jednotky č. 426/9 na ul. Hornoměstská
11. Předběžné rozpočtové opatření č. 9
12. Rozpočtové opatření – fotbalové střídačky na hřišti u ZŠ Školní
13. Rozpočtové opatření – hromosvod pro tribunu na hřišti u ZŠ Školní
14. Rozpočtové opatření – zapojení fondu pronajatého majetku ZŠ Sokolovská
15. Rozpočtové opatření – Technické služby města VM
16. Rozpočtové opatření – dotace Českému svazu včelařů
17. Zmocnění starosty k provedení rozpočtových úprav na konci roku 2018
18. Rozpočet hospodaření města Velké Meziříčí pro rok 2019
19. Dotace pro Chaloupky – úprava rozpočtu města 2019 č. 1
20. Dotace pro Hotelovou školu Světlá – úprava rozpočtu města 2019 č. 2
21. Dotace pro Český červený kříž – úprava rozpočtu města 2019 č. 3
22. Poskytnutí dotací v rámci Grantového programu podpory sportu 2019
23. Grantový program pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2019 – návrh na rozdělení dotace
24. Grantový systém podpory kultury
25. Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26. Žádost
27. Návrh na zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva a zveřejňování usnesení rady a zastupitelstva v otevřeném a strojově čitelném formátu na webu města
28. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
29. Interpelace, diskuze
30. Závěr

Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka

  Reklama
 • Redakce-provoz
 • NKT
 • Sanborn
 • Rodos-seřizovač
 • Kovokomplet
 • Půjčka 5000
 • Ridic_Coufal
 • Pujcky_uvery
 • UklidZidek
 • Caha– žaluzie
Nahoru