Voda opět od 1. 1. podraží

VodariPředsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo dne 29. 11. 2018 cenu vodného a stočného na rok 2019 s účinností od 1. 1. 2019. 

 

Vodne

 

 

Cena je tvořena především poplatky vybíranými státem a penězi, které jsou odváděny ve formě nájemného vlastníkům a jsou určeny na obnovu infrastruktury. Dokumentuje to níže uvedený graf aktuální struktury skladby ceny vodného a stočného:

Vodne1 

 

 

 

Odvody státu v sobě zejména zahrnují poplatky za odběr surové a podzemní vody,

za vypouštěné odpadní vody, odvody na sociální a zdravotní pojištění a dále daně silniční, z nemovitosti apod. Podíl odvodů státu činí 26,4 % z ceny vodného a stočného.

Nájemné v sobě zahrnuje náklady na rekonstrukce a obnovu majetku vodovodů a kanalizací. Podíl nájemného činí 30,1 % z ceny.

Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací infrastruktury (chemikálie, materiál, energie, opravy apod.), činí 16,6 %.

Náklady provozovatele v celé kalkulaci činí 25,0 % (osobní náklady, odpisy a opravy majetku provozovatele).

Průměrná míra zisku v ceně vodného a stočného 1,8 %.

Nárůst ceny pro vodné a stočné plně respektuje podmínky udržitelnosti projektů realizovaných za pomoci dotací operačního programu životního prostředí a zajišťuje díky nájemnému ve výši 104.835.000 Kč nejnutnější finanční zdroje pro obnovu a rekonstrukce vodohospodářského majetku svazkových obcí.

Kromě růstu nájemného nejvíce ovlivňuje růst ceny pro vodné a stočné zejména skokové zvýšení ceny elektrické energie (více než 30 % nárůst), dále cena povrchové vody, cena pohonných hmot, cena chemikálií a v neposlední řadě i nárůst mezd.

Žďár nad Sázavou 10. 12. 2018

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs, v. r.
ředitel divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s

  Reklama
 • Redakce-provoz
 • NKT
 • Sanborn
 • Rodos-seřizovač
 • Kovokomplet
 • Půjčka 5000
 • Ridic_Coufal
 • Pujcky_uvery
 • UklidZidek
 • Caha– žaluzie
Nahoru