Zlatou jeřabinu může díky vašim hlasům získat kaplička v Měříně

KapliskaZatímco v krajské soutěži Skutek roku můžete dávat až do konce března svoje hlasy Liboru Smejkalovi z Velkého Meziříčí za film o Jakubu Demlovi (viz článek vpravo na této straně) a Ivaně Bíbrové za snahu o znovuoživení luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí, v soutěži Zlatá jeřabina můžete hlasovat pro kapličku v Měříně.

Do soutěže je přihlášená Římskokatolická farnost Měřín za obnovu fresek v kapli Panny Marie Sněžné, která se nachází u silnice 602.
Raně barokní kaple z konce 17. století s výraznými volutovými štíty byla vystavěna z donace Antonína Františka Collalto jako kaple pro měřínské špitálníky.


Stavba nové silnice na Brno rozdělila původní farní areál a kaple se ocitla mimo špitál, který se nacházel ve farní zahradě. Postupné navyšování okolního terénu a četné úpravy hlavní komunikace způsobovaly silné zavlhání obvodového zdiva kaple.
V letech 2015-2016 proběhla celková obnova kaple, spočívající ve stavbě nového krovu, obnově sanktusníku, provedení vnitřní a vnější sanace vlhkosti pomocí jílové izolace, opravě vnitřních a vnějších omítek a položení cihelné dlažby v interiéru.
V rámci předprojektové přípravy obnovy byla při průzkumných pracích zjištěna historicky cenná barokní výmalba interiéru technikou fresco. Motivem původní výmalby jsou iluzivně pojaté architektonické prvky. Plocha stěn je barevně a prostorově členěna. Zřejmé je rámování oken a vertikální sloupy s okrovými hlavicemi. Šedomodré mramorované sloupy podpírají profilovanou římsu fialové barevnosti. Malba je propracovaná včetně ozdobných detailů – květin a akantových výhonků. Vznik malby lze s velkou pravděpodobnosti datovat do 20. let 18. století.
V roce 2018 proběhlo šetrné odkrytí a restaurování dochovaných úseků této velice cenné výmalby.
Hlasování probíhá na webových stránkách Kraje Vysočina.
https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku – v sekci Zlatá jeřabina, kategorie Péče o kulturní dědictví.
Připravila: Iva Horká, foto Josef Matějíček

Kaplicka

    Reklama
  • Besinka
  • Redakce-provoz
  • Prazdniny
  • NKT
  • Domov pro seniory Trebic
  • Půjčka 5000
  • Ridic_Coufal
  • UklidZidek
Nahoru