Domov Kamélie v Křižanově čekají velké změny

KamelieKraj Vysočina za výrazné podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj postaví v následujících letech komunitní bydlení rodinného typu pro šedesát klientů Domova Háj, kteří pochází zejména z okresu Havlíčkův Brod.


Ke dvěma již obydleným adresám ve Světlé nad Sázavou přibydou další dvě v sousedství, a dále po dvou v Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Chotěboři a Havlíčkově Brodě.
„Provoz komunitních domácností v režimech chráněného bydlení a domovů pro osoby se zdravotním postižením bude doplněn o zázemí denních aktivit klientů a sociálně terapeutickou dílnu, kterou budou využívat i klienti z řad veřejnosti, nevyužívající komunitního bydlení. Nové domácnosti včetně zázemí jsou rozpočtovány přibližně na 186 miliónů korun," informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
Domov Háj už má s klienty ubytovanými v transformovaných domácnostech v rámci běžné městské zástavby zkušenosti. V tomto režimu už pobývá na dvou adresách ve Světlé nad Sázavou dvanáct spoluobčanů. Letos v létě bude zahájena stavba dalších dvou světelských domácností pro celkem 12 osob, v jejich blízkosti počítá kraj s kapacitami pro denní aktivity klientů, sociálně terapeutickou dílnou a se zázemím pro management. Ve stejné chvíli „kopne" kraj i na dvou adresách v Ledči nad Sázavou, také pro dvanáct osob.
V polovině roku 2021 by mělo být dokončeno i nové ubytování pro 10 osob na dvou adresách v Golčově Jeníkově, pro 12 osob na dvou adresách v Chotěboři, stejně jako v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina bude současně hledat nové způsoby využití původního zařízení s rozlehlým areálem v odloučené části Ledče nad Sázavou.
Zatímco transformace ústavních zařízení v zařízení poskytující služby komunitně již proběhla u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou a u Domova Jeřabina Pelhřimov, před velkými změnami nyní stojí i Domov Kamélie Křižanov. Nové bydlení pro jeho klienty by v budoucnu mělo vzniknout ve Žďáře nad Sázavou, v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě a Třešti.
Změní se poskytování sociální služby, říká ředitelka domova Silvie Tomšíková
A jaké konkrétní změny čekají Domov Kamélie, který sídlí v křižanovském zámku, nám sdělila jeho ředitelka Silvie Tomšíková.
„Křižanovský zámek čekají velké změny. Týkají se především změny v poskytování sociální služby. Domov Kamélie započal změnu poskytování služby již před několika lety, a to pronájmem několika bytů a jednoho domu," uvedla ředitelka, „od roku 2022 by měl domov poskytovat službu pro lidi s postižením pouze v domech komunitního typu. Institucionální forma bydlení ve velkých zařízeních typu zámeckých budov, není pro lidi s postižením vhodná. Nové bydlení pro obyvatele zámku se nyní buduje v Třešti, kde bude žít asi za rok 12 klientů. V Třešti se buduje také Denní stacionář nejen pro klienty domova, ale i pro zájemce z řad veřejnosti. Dalším místem poskytování sociální služby bude ve Žďáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, v Měříně a v Jihlavě. Dojde k rovnoměrnému pokrytí těchto služeb po celém území Kraje Vysočina a v případě potřeby tak budou služby v budoucnu dostupné všem občanům s mentálním postižením."
Připravila: Iva Horká, zdroj KrÚ

    Reklama
  • Besinka
  • Redakce-provoz
  • Prazdniny
  • NKT
  • Domov pro seniory Trebic
  • Půjčka 5000
  • Ridic_Coufal
  • UklidZidek
Nahoru