• Medřičské listy
 • Zprávy
 • To pravé Meziříčí v předvolební kampani opět manipuluje s voliči. Může jít o trestný čin

To pravé Meziříčí v předvolební kampani opět manipuluje s voliči. Může jít o trestný čin

manipulace TPM_preskrtnuto„Jedná se o zavrženíhodný způsob manipulace vůle voličů," píše se v právní analýze. Může být spáchán trestný čin maření přípravy a průběhu voleb i poškození cizích práv. 

Podle odborníků To pravé Meziříčí, složené ze členů ODS a nezávislých kandidátů, ve své předvolební kampani používalo v roce 2014 a používá také letos manipulativní až lživé informace. Tím může dokonce spáchat trestný čin maření přípravy a průběhu voleb i poškození cizích práv.


„Podle našeho názoru by uvedené jednání skutkovou podstatu trestného činu maření přípravy a průběhu voleb naplnit mělo - jedná se o zavrženíhodný způsob manipulace vůle voličů. Jednání by rovněž mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu poškození cizích práv," soudí právní poradna ve své analýze s názvem Zavádějící informace o volebním systému (nejdůležitější pasáže analýzy si můžete přečíst na straně 2). Právní poradna prozkoumala volební materiály sdružení To pravé Meziříčí a došla k závěru, že toto uskupení manipulovalo s voliči hrubým způsobem, který může být až nezákonný.
Politolog Ivan Jarabinský z Masarykovy univerzity míní, že mohlo dojít k narušení integrity volební soutěže. „Informace z některých předvolebních materiálů využívaných v komunálních volbách 2014 v obci Velké Meziříčí měly potenciál narušit integritu volební soutěže. Voliči byli do jisté míry zavádějícím způsobem informováni o důsledcích jejich volby, což je mohlo v určitých situacích navést k udělení ne zcela upřímného hlasu," vysvětluje Jarabinský.
„Popsané chování je nepochybně hrubě neetické a pravděpodobně i protizákonné," vyjádřil se k problému zástupce Národního protikorupčního fondu. „Samozřejmě, že tato formulace je nepravdivá a značně se divím, že takto oficiálně šli s tímto heslem do kampaně," podivuje se nad prezentováním zavádějící informace. „Čili ve výsledku – ano, jedná se o nepravdivou informaci a pomocí nepravdivého tvrzení politická strana přesvědčovala voliče. Na druhou stranu těžko posoudit závažnost této nepravdivé informace. Strana by ovšem měla zvlášť nést důsledky za takovéto jednání," domnívá se člen protikorupční organizace. Podle něj má také hluboký význam podání trestního oznámení. „Možná, že nemusí být až takový problém prokázání v tomto případě trestného činu maření přípravy a průběhu voleb." Také ministerstvo vnitra, které volby organizuje, doporučilo podat trestní oznámení.

V čem spočívá manipulace TPM?
To pravé Meziříčí ve svých předvolebních materiálech - v magazínu, na facebooku, internetových bannerech či na budce stojící na náměstí - v roce 2014 nepravdivým způsobem vykládalo volební systém. Stejný postup používá také v letošní předvolební kampani.
Jednoduše řečeno voličům tvrdí, že když označí křížkem celou kandidátku sdružení TPM, dostane jejich oblíbený kandidát 23 hlasů. Což není pravda. Daný kandidát dostane vždy pouze jeden hlas. Dvacet tři hlasů se připíše celému sdružení.
Je to jakoby vám v obchodě tvrdili, že když si koupíte celý karton mléka, tak tam bude dvacet tři krabic, ale ve skutečnosti koupíte jedinou. Lze to považovat za férové jednání?

Proč manipulovat?
Když 100 lidí chce volit třeba pana Nováka, tak zakřížkuje pouze jeho jméno. Tím p. Novák dostane 100 hlasů, stejně jako celé sdružení. Pakliže ale voliči uvěří tvrzení, že zakřížkováním celé kandidátky p. Novák obdrží 23 hlasů, celé sdružení rázem dostane od stovky Novákových voličů 2300 hlasů. Což je o 2200 hlasů více, než kdyby volili pouze p. Nováka. Přitom ale samotný Novák dostane vždy 100 hlasů. Ze zakřížkování celé kandidátky tak těží především celé sdružení, nikoliv daný kandidát.
Cílem zavádějícího informování voličů tedy není získat hlasy primárně pro určitého kandidáta, ale maximalizovat zisk celého sdružení. Z toho poté plyne vyšší počet mandátů a z něho pak zase větší síla v zastupitelstvu. To pravé Meziříčí získalo v roce 2014 celkem devět mandátů, což byla více než třetina. Bylo ale jejich jednání etické a hlavně zákonné?

Analýza právní poradny vysvětluje podstatu zavádějících informací použitých sdružením To pravé Meziříčí v komunálních volbách. Zároveň uvádí možná porušení zákona. Nejdůležitější pasáže uveřejňujeme.

Podstata zavádějící informace
Politické sdružení To pravé Meziříčí publikovalo ve svých předvolebních materiálech zavádějící informace o fungování volebního systému a nabádalo tak voliče k jeho nesprávnému využití. Zavádějící informace spočívala v tom, že zaškrtnutím kandidátky na hlasovacím lístku voliče tomuto kandidátovi dává všechny hlasy, kterými disponuje (v tomto případě 23 hlasů).

Vysvětlení problému
Je zřejmé, že hlas daný celé kandidátní listině znamená jeden hlas pro každého kandidáta na této listině, NIKOLI všechny hlasy pro kandidáta jednoho. Nadto je absurdní, že by všechny hlasy měly být přiděleny voličovu „oblíbenému" kandidátovi, když jej na kandidátní listině ani žádným způsobem neoznačí.

Možná porušení zákona
Trestní rovina
S volbami spojuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, pouze trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda upravený v § 351.
Šíření klamavé informace o fungování volebního systému by mohlo skutkovou podstatu tohoto skutku naplnit.
Avšak při posuzování, jestli byl spáchán trestný čin, musí být naplněna určitá minimální míra společenské škodlivosti, kterou posuzuje v každém individuálním případě soud. V tomto případě minimální společenská škodlivost ale naplněna nutně být nemusela – a to přestože jde o vysoce nečestné jednání.
V úvahu by nicméně mohlo připadat naplnění skutkové podstaty poškození cizích práv dle § 181 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku: Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Uvedením v omyl se rozumí jednání, kterým pachatel předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. V takovém případě by poškozenou hodnotou bylo právo na svobodný výkon aktivního volebního práva konkrétního voliče.
Lidskoprávní rovina
Krátce jsme se zabývali i lidskoprávním rozměrem situace. Volby jsou dle č. 18 odst. 1 Ústavy ČR všeobecné, rovné, přímé, tajné a svobodné. Aspektem, který by přicházel pro tuto věc v úvahu, by mohlo být porušení svobodného volebního práva.
Domníváme se, že by se mohlo jednat o dotčení ústavně zaručeného práva na svobodné volby zakotvené v čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a to v rovině dotčení autonomního rozhodování voliče na základě zavádějících informací masově šířených ve volebním magazínu.

Zhodnocení právní poradny
Jednání mohlo naplnit skutkovou podstatu maření průběhu voleb a kloníme se k tomu, že by tuto skutkovou podstatu naplnit mělo – jedná se o zavrženíhodný způsob manipulace vůle voličů. Jednání by rovněž mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu poškození cizích práv.

POZOR na To pravé Meziříčí!
Toto uskupení prezentuje občanům zavádějící informace o způsobu hlasování v komunálních volbách. Tím může spáchat trestný čin maření přípravy a průběhu voleb i poškození cizích práv.
Voliči by proto měli raději čerpat informace z oficiálních zdrojů, nikoliv od tohoto volebního subjektu.

Zpracoval: Aleš Horký

  Reklama
 • Redakce-provoz
 • NKT
 • Sanborn
 • Rodos-seřizovač
 • Kovokomplet
 • Půjčka 5000
 • Ridic_Coufal
 • Pujcky_uvery
 • UklidZidek
 • Caha– žaluzie
Nahoru