Vítání občánků – 11. listopadu 2017

Vitani1V sobotu 11. listopadu 2017 se konalo v obřadní síni velkomeziříčské radnice vítání nově narozených občánků našeho města a jeho místních částí. Byly pozvány děti, které se narodily v červnu, červenci a v srpnu. Starosta města pan Josef Komínek přivítal nově narozené děti a předal finanční dar od města ve výši 1 500 Kč pro každé dítě.

Svým programem básniček a písniček potěšily všechny přítomné děti z Mateřské školy Nad Plovárnou. Rodiče měli možnost položit své děti do kolébky a nechat si zhotovit fotografii. Fotografie z vítání občánků můžete zakoupit v ateliéru u paní Bradáčové na ulici Novosady. Rodiče všech dětí udělili souhlas se zveřejněním jmen jejich dětí a fotografií z tohoto vítání. Další vítání občánků narozených v září, říjnu a listopadu bude 10. února 2018.

 

* Gabriela Bachrová
* Ondřej Blaha
* Martin Bojanovský
* Tereza Cejnková
* Daniel Cink
* Mikuláš Doležel
* Miroslav Filip
* Valérie Hladíková
* Jindřich Cejnek
* Šarlota Dobrovolná
* Stella Horká
* Karel Jonák
* Adéla Krejčí
* Agáta Kudláčková
* Lucie Kujínková
* Matyáš Marek
* Emily Prchalová
* Mia Průdková
* Tereza Dvořáková
* Sebastián Rolín
* Matyáš Sedláček
* Daniela Svobodová
* Natálie Vašíčková
* Aneta Vondráčková
* Tomáš Winterling
* Eliška Zacharová
* Janek Zezula
* Bára Zezulová
* Jiří Vávra
* Eliška Strnadová
* Anna Tomanová

Vitani3Vitani2

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru