Tradiční bítešské hody se letos konat nebudou

HodyPočtvrté v historii ve Velké Bíteši se hody tak, jak je známe, neuskuteční. Všichni z nás vnímají, že akce, které překračují rámec několika tisíc návštěvníků, jsou ve většině případů buď zrušeny, nebo přesunuty na následující rok. Vlivem nařízení vlády a doporučeními epidemiologů, jsou pro pořadatele požadavky jak po technické, tak i po hygienické stránce těžko řešitelné a ekonomicky velmi nákladné. Proto Rada města na svém zasedání 25. 5. 2020 na základě doporučení ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše Ing. Josefa Jelínka rozhodla hody nepořádat.


Rozhodnutí nebylo jednoduché, protože akce tohoto rázu se připravuje více jak rok dopředu, ale každý si musí uvědomit, že na prvním místě je vždy zdraví občanů. V žádném případě však kultura ve městě neumírá a jak pracovníci klubu, tak členové spolků a organizací již teď připravují na druhý zářijový víkend akce menšího rázu tak, aby byli schopni dodržet předepsaný počet osob, rozestupy, hygienické předpisy a další požadavky. Do začátku prázdnin bude připraven náhradní program regionálního rozsahu tak, aby alespoň částečně každý Bítešan mohl navštívit nějakou akci v daném termínu. Bližší informace o programu budou zveřejněny v nejbližší době.
Informační centrum a Klub kultury.

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru