Žáci na školní besídce představili kromě Čech Vánoce v různých zemích

Foto 4._Druhackove_a_pranostikyŠkolní besídka na prvním stupni základní školy na Komenského ulici ve Velkém Meziříčí potěšila jak samotné děti, tak jejich rodiče a příbuzné. Nesla se pochopitelně v duchu vánočním a přítomní se mohli seznámit s tradicí Vánoc nejenom v Česku a na Moravě, ale také v zahraničí.

Děti s chutí recitovaly, zpívaly, hrály i tančily. Nápadité kostýmy a kulisy podtrhly kouzelnou atmosféru Vánoc. Program připravila a se žáky nacvičila paní učitelka, houslistka Mgr. Miroslava Roušová, jíž pomáhaly asistentky. Besídka pod názvem Štědrý večer nastal se konala po tři dny od 12. do 14. prosince a odehráli ji žáci 1. stupně ZŠ Sokolovská pro své rodiče a blízké v prostorách místní auly.
V úvodu koncertu děti hrály příchozím divákům koledy. Přivítání se zhostili „Úvodníčci" – žáci z prvních a druhých tříd. Třetí vstup „Všude dobře, doma nejlépe" uvedli žáci z 5. A. Čtvrtý, hlavní vstup „Nesem vám noviny", odehrál mix žáků z pátých a třetích tříd. Závěrečného starobylého vinšování se zhostili „Koledníčci", žáci čtvrtého ročníku.
První koncert se těšil velkému zájmu diváků, které místní aula bohužel všechny nepojala. Druhý a třetí koncert již zhlédli všichni příchozí, museli však stát.
„Snažili jsme se předem zjistit počet příchozích, přes lístečky, které nám posílaly jednotlivé rodiny žáků. Avšak první koncert se sešel s nečekaným zájmem a přišli i lidi, kteří předem neohlásili svoji účast, a kapacita auly nestačila. Tento fakt nás velice mrzí," říká M. Roušová.
Děti rodiče potěšily básničkami, písničkami i scénkami, kde rozebíraly lidové pranostiky během adventu. Blýskly se také koledou „We wish you a Merry Christmas", kterou se naučili v hodině cizího jazyka.
V (ne)tradiční Rybovce (tedy Rybově České mši vánoční) v úpravě paní učitelky žáci předvedli jakoby živou netradiční hodinu hudební výchovy. Publiku ukázali, že umí, zpívat, tančit, hrát divadlo, myslet a zhodnotit tradice ve světě a u nás. Závěr programu patřil scénce „Štědrej večer nastal". Tu předvedli nejstarší žáci prvního stupně v kostýmech pastýřů, andělů za doprovodu hudby a zpěvu sboru, který tvořili i žáci třetích a čtvrtých ročníků.
„Byla to odvážná akce. Zapojili jsme všechny děti, které vyjádřily zájem v programu účinkovat. Na pódiu se vystřídali téměř všichni žáci prvního stupně, včetně integrovaných dětí. Kladla jsem si to za cíl, při sestavování jednotlivých rolí. Dát šanci všem," sdělila pedagožka, která program sestavila a nacvičila.
„Já bych zkoušela pořád. Bylo to prima," řekla například Kristýna ze 4. A. Také rodiče ocenili výkony dětí i pedagogů.

-mir, red, foto: Iva Horká

 

besidka zs komenskeho 2017 1besidka zs komenskeho 2017 2besidka zs komenskeho 2017 3besidka zs komenskeho 2017 4besidka zs komenskeho 2017 5besidka zs komenskeho 2017 6besidka zs komenskeho 2017 7Foto 5. Tradice Barborky 5 AFoto 6. Zpivani a tanec 5 A

    Reklama
  • JelVila11_23
  • Prodej masa, drubez
  • Nábor fotbal
Nahoru