Fotograf Adolf Rossi se narodil před 100 lety v Meziříčí

Rossi1Významný český fotograf Rossi se narodil ve Velkém Meziříčí 18. února 1920. Rodina tehdy bydlela ve Vrchovecké ulici v řadovém domku patřícímu Beckově soukenické továrně, kde pracoval jeho otec. Továrna největší ve městě, po světové válce byla postupně omezována až v polovině 20. let byla uzavřena.


I otec malého Adolfa přišel o práci a navíc se všichni museli vystěhovat i z domu. Na krátkou dobu nalezli ubytování na Bezděkově, ale stejně jako mnozí další nalezli práci i bydlení v Brně. Tam Rossi získal základní vzdělání. Posléze absolvoval vyšší průmyslovku oboru elektro. V dospělosti pracoval jako samostatný projektant. Vážněji se začal fotografii věnovat až po II. světové válce. Měl svoje stálé zaměstnání, a tak jeho fotografickou činnost můžeme nazývat amatérskou. Samostatným vzděláváním, velkou pílí dosáhl také velkých úspěchů na výstavách a mezinárodních salonech fotografie. Svoje úspěchy pečlivě archivoval po dobu dvaceti let. V rámci celosvětových amatérských organizací získal v roce 1970 nejvyšší možný titul AFIAP, který se uvádí za jménem oceněného fotografa.
Adolf Rossi uspořádal i několik větších výstav v Československu. V Brně (1957), Velkém Meziříčí (1960), v Opavě (1961) atd. Z toho vyplývá, že nezapomněl na svoje rodné město, které nejméně jednou ročně navštěvoval a odtud se vydával na výpravy po Vysočině. Poskytl rovněž velkou skupinu fotografií pro knihu Velké Meziříčí – procházka jedním městem Vysočiny autora Jaromíra Kotíka. V roce 2000 se připravovala velká Rossiho výstava v Brně. Výstava se uskutečnila, ale autor se nedočkal jejího otevření, protože v průběhu příprav zemřel. Ještě jeden obor fotografické činnosti Adolfa Rossi obohatil výtvarné ztvárnění pohledů na naše město. Jsou to místopisné pohlednice. Z mnoha vydaných je uveden alespoň jeden s pohledem na okolní krajinu se zámkem. Význam fotografického působení Adolfa Rossiho podrobně rozebrala publikace historika fotografie Mgr. Lukáše Bártla, PhD vydaná v roce 2018 pod názvem Fotograf Adolf Rossi. Vnější vzhled knihy je na druhém obrázku.
Závěrem tohoto článku je doporučení zařadit Adolfa Rossiho mezi významné rodáky Velkého Meziříčí.
Autor článku Antonín Dvořák,
foto: archiv AD

Rossi2

  Reklama
 • Exim
 • Dobrovolný 7/22
 • Jívoví22
 • Masáže Veronika
 • Kuřice 8/22
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • Rozmarinek letak22
 • Zájezd JH
 • Keřkovský
 • Henychová
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru