I Třebíč nabízí muzejní okénko

Muz TR2Muzejní výdejní okénko v Třebíči během února veřejnosti nabídne plakáty upozorňující na nebezpečí alkoholu, cigaret, vyzývající ke zdravému stravování, aktivnímu pohybu, zkrátka životnímu stylu, plakáty politických stran napříč historií našeho státu, plakáty se zemědělskou tématikou z dob komunistického režimu a plakáty s pozvánkou na karnevaly, tancovačky či maškarní. Okénka budou nasvícena denně od 9 do 20 hodin.

Každý týden v únoru představíme plakáty k určitému tématu. První týden nese název Pryč s alkoholem! Chceme ovocné mošty! aneb řešte své neřesti. Až do neděle 7. února tak za oknem najdete plakáty protialkoholní, proticigaretové nebo vybízející ke zdravému životnímu stylu.
V dalších týdnech se můžete těšit na plakáty z volebních kampaňí napříč historií našeho státu, také uvidíte plakáty, které vás pozvou na karneval, maškarní, šibřinky… a jako poslední téma jsme zvolili plakáty z oblasti zemědělství.
„Sbírka muzejních plakátů je jedna z nejobsáhlejších v našem muzeu, řadí se podsbírky Písemnosti a tisky a čítá kolem 20 tisíc položek. Muzejní výdejní okýnko tedy představí její pouhý zlomek. Kopie vybraných plakátů najdete také v naší expozici Lidé. Místa. Osudy., zde se jedná hlavně o plakáty z první a druhé světové války“, informovala Eva Novotná z třebíčského muzea.
S dětmi si můžete pokračovat ve vytváření deníčku k třebíčským výtvarníkům a nyní tedy i v muzejní sbírce plakátů. I k nim jsou připravené samolepky, které vlepíte na předpřipravené karty – můžete si je stáhnout zde (obálka, volný list), pár jsme jich také nechali přímo u okýnka.
Po celou dobu „plakátového období“ najdete na nádvoří zámku originální poutač s kopiemi sbírkových plakátů.
„Tedy pojďte se osvěžit k našemu muzejnímu výdejnímu okýnku. Žaludek nenakrmíte, ale zato vás čeká pohlazení na duši. Každý může okýnkem nakouknout a prohlédnout si plakáty z muzejní sbírky. Ta čítá zhruba 20 tisíc položek. Sbírku plakátů započala evidovat Jiřina Sladká – kurátorka sbírky – již v roce 1981“, doplnila E. Novotná.

zdroj: regionalist

Muz TR1Muz TR3Muz TR4

  Reklama
 • Exim
 • Dobrovolný 7/22
 • Jívoví22
 • Masáže Veronika
 • Kuřice 8/22
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • Rozmarinek letak22
 • Zájezd JH
 • Keřkovský
 • Henychová
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru