Připomínáme si šedesáté výročí úmrtí Jakuba Demla

DemlBásníka kněze Jakuba Demla ani jeho tvorbu netřeba představovat sáhodlouze, jsou obecně všem dobře známé. Dnes jako vzpomínku připomeneme úryvek z jedné Demlovy knihy Rodný kraj, kde naprosto přesně a s předstihem vystihuje realitu tehdejšího života. Je to jen malý střípek ze 135 knih, které napsal, ostatně některé jsou uloženy v Literárním památníku Vysočiny v jeho rodném Tasově. Na snímcích můžete obdivovat Demlův krásný rukopis a také se podívat na jeho náhrobek, který je umístěn v areálu tasovského kostela.

-ln, red-

„Když sedmiletý chlapec ponejprv a sám vykoná cestu do sousední dědiny, která je vzdálená od jeho domova sotva půl hodiny, ještě po letech může o této své cestě snít jako o křížové výpravě do svaté země. Tělesný obzor jeho očí bude stále širší a širší tak jako vodní kruhy na jezeře. Od toho místa, na které se z tisícimetrové výše zřítil hydroplán, ale jeho obzor duchovní zůstane i po letech v tomto centru, kterému se říká rodný kraj. Ten bude vždy jeho bodem Archimedovým a také vždy jeho Achillovou patou“.

Deml1

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru