Žáci výtvarného oboru ZUŠ vystavují svá díla na výlepových plochách po městě

Agáta Kubátová2Zdejší základní umělecká škola připravila ojedinělou výstavu prací žáků výtvarného oboru. Až do 23. května lze jejich díla zhlédnout třinácti výlepových plochách ve Velkém Meziříčí, a to například v ulicích Družstevní, Hornoměstská, Karlov a dalších.


„Na tvorbě výstavy se podílely všechny učitelky výtvarného oboru. Inspiraci získaly z již probíhajících podobných výstav v jiných městech,“ přiblížil ojedinělou akci ředitel školy Martin Karásek, „všechny vystavené práce vznikly během distanční výuky v tomto školním roce. Paní učitelky Mgr. Alice Trojanová, Mgr. Jana Štursová a Kateřina Dvořáková Bc. zaslané práce od žáků nafotily. Grafickou úpravu vytvořila K. Dvořáková.“
Celkem je podle slov ředitele na výstavě 195 prací od cca 150 žáků. Zastoupeny jsou malby, kresby, kombinované techniky, fotografie i objekty.
„Výlepových míst je celkem 13 a na finančním zajištění výstavy se podílela naše ZUŠ a město Velké Meziříčí,“ dodává M. Karásek s tím, že výstava má pozitivní ohlasy. „Od žáků i rodičů slyšíme chválu. Rodiny vyráží společně na procházky městem a prohlíží si na různých místech výtvarná díla. My jsme rádi, že ani letos žáci nepřišli o možnost vlastní výtvarnou tvorbu vystavit,“ doplňuje ředitelova slova Alice Trojanová.
„A já jsem rád, že mohu spolupracovat a to nejen v oboru výtvarném s takovými kreativními kolegy, pro které práce není jenom prací, ale je jejich posláním. Tímto bych rád všem kolegům vzhledem k blížícímu se konci školního roku poděkoval za vytrvalost, obětavost, optimismus a nezlomnou víru v lepší zítřky, které věřím s příštím školním rokem nastanou,“ uzavírá ředitel ZUŠ Velké Meziříčí.
Připravila: Iva Horká,
foto: ZUŠ VM

Zuzana Audy1Elen Dufková2Kateřina Zemanová1_-_kopie

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru