Poděkováním za tříkrálovou sbírku byl koncert

trikralovy koncertLetošní Tříkrálová sbírka, která probíhala od prvního do šestnáctého ledna, skončila. Minulou neděli tedy jako poděkování za dary proběhl v kapli Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou již patnáctý děkovný koncert.

Ten byl věnovaný nejen všem koledníkům a dárcům, ale i všem ostatním lidem dobré vůle. Na koncertu se představila vynikající Horácká muzika. Pokud chcete vystoupení vidět, můžete se podívat na záznam, který zveřejněla Okresní Charita na kanále Youtube, po zadání Tříkrálový koncert – Oblastní charita Žďár nad Sázavou – Horácká muzika. Přímý odkaz naleznete na webu Oblastní Charity (https://zdar.charita.cz/).
Pokud někoho zajímají průběžné výsledky, najde je též na zmíněném webu. V pondělí 17. ledna byl stav sčítání kasiček následovný: rozpečetěno bylo zatím pouze 78 z 549 úředně zapečetěných pokladniček a suma v nich čítala necelých 800 tisíc korun. Online koleda vynesla celkem 39.800 Kč, bezhotovostní dary 31.334 Kč. Celkem tedy k uvedenému datu byla výše sbírky 869.195 Kč. Po sečtení všech kasiček budeme čtenáře o celkovém výsledku sbírku informovat.
Podle sdělení charity jde o seznam obcí, v nichž koledovali tři králové. Do ulic vyšlo celkem 2100 koledníků a k nim bylo přiděleno 80 asistentů, bez kterých by organizace sbírky nebyla možná.
Pokud by chtěl někdo kdykoliv během roku přispět žďárské tříkrálové koledě může tak učinit například platbou přímo na účet 66008822/0800, VS pro pomoc v okrese Žďár nad Sázavou je 777966800.
„Velké poděkování patří všem účinkujícím, zejména Horácké muzice, členům folklorního souboru Kamínek, sólistům Veronice Dobrovolné (a současně naší koordinátorce Tříkrálové sbírky) a Jiřímu Vencelidesovi, moderátoru Zbyňku Vintrovi a celému organizačnímu týmu, díky kterému jsme mohli prožít tento nádherný přenos.
V neposlední řadě i P. Blažeji Hejtmánkovi, faráři z Římskokatolické farnosti, za propůjčení nádherných prostor kaple Nejsvětější Trojice ve Žďáře nad Sázavou,“ dodala Lenka Šustrová, koordinátorka propagace.
Připravila: Iva Horká,
foto Zbyněk Čech.

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru