Vyšla nová kniha o historii Osové Bítýšky. Napsal ji Jaroslav Sadílek

BityskaKnihaOd 29. 8. 2022 je možné zakoupit na obecním úřadě v Osové Bítýšce za cenu 250 Kč knihu Osová Bítýška – historie a vývoj osídlení obce. Smlouva o dílo na tuto publikaci byla schválena zastupitelstvem obce Usnesením č. 5/2019 ze dne 18. 9. 2019. O čem kniha vypovídá, se dozvíte v předmluvě knihy, kterou zpracovala starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková.

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou kniha, která díky precizní badatelské práci autora Jaroslava Sadílka poprvé seriózně mapuje historický vývoj Osové Bítýšky a v některých směrech dokonce přináší zcela nové poznatky. Autor při své práci vycházel nejen z archivních dokumentů a mapových podkladů, ale také z historie významných objektů tolik typických pro naši obec a podařilo se mu tak najít souvislosti i s událostmi, jež se odehrály ještě před první písemnou zmínkou o naší obci. Díky jeho přístupu a úsilí vzniklo dílo, které rekonstruuje dějiny od nejstarších počátků až do závěru feudální éry. Od informací o prvním písemném dokladu z roku 1264 jsme přes období nedílně spojené s rodem Pernštejnů vedeni ke složitému období třicetileté války, ke změnám za vlády Marie­‑Terezie až k roku 1848.
Díky knize Osová Bítýška – historie a vývoj osídlení obce se však dostáváme nejen ke kořenům naší obce, ale mnozí z nás se díky ní také dozví nové informace o historii svých domů, svého rodu. Pro každého z nás se tak může stát přínosem a já jsem ráda, že se naši zastupitelé pro vydání knihy rozhodli, a děkuji za to, že možnost jejího vzniku podpořili.
Je však na místě za vznik knihy poděkovat nejen autorovi a zastupitelům, ale také kolektivu z nakladatelství TVÁŘE, s. r. o., kteří dali knize její finální podobu. Velký dík také patří vám, vážení čtenáři, a to za zájem o historii naší obce.
Doufám, že se vám kniha bude líbit a že z ní načerpáte mnoho nových informací.
https://www.osovabityska.cz/ 

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru