Listověj Janu Zahradníčkovi

Listovej3V pátek večer v kapli sv. Barbory v Křižanově uspořádala svůj, pomalu již tradiční zářijový koncert folková skupina Lisověj, hudba z Vysočiny. Jak řekl Jiří Nohel, jejich vystoupení je takovým poděkováním za to, co vyrostlo a urodilo se, nejen ve fyzické podobě, ale i v umělecké a duchovní.

Na své vystoupení si zvou vždy nějakého hosta, tentokráte to byl písničkař Petr Linhart, ten píše svoje písně, jež jsou vázány k nějakému místu nebo krajině. Nejsilněji ho v poslední době inspirují Sudety, zhudebňuje příběhy nebo pověsti z míst, která zůstala po odsunu Němců často opuštěná a kde mnoho vesnic zaniklo. První z nich byla (Maria Stock) o dnes již zrušené vesnici Skoky na východě Karlovarska, kde zůstal stát pouze krásný barokní dvouvěžový chrám Navštívení Panny Marie uprostřed úplně prázdné krajiny. Zdejší poutní obraz Panny Marie Pomocné (z roku 1717) dal vzniknout známému úsloví: „Panenko skákavá“. Vystoupení skupiny Listověj bylo převážně věnováno básníkovi Janu Zahradníčkovi, který na sklonku svého života, po propuštění z vězení žil se svoji rodinou v Uhřínově, odkud pocházela jeho manželka. Tento významný katolický spisovatel, básník, novinář a překladatel byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let vězení. Po devíti letech, v květnu 1960 byl na základě všeobecné amnestie propuštěn, ale v říjnu téhož roku ve věku 55 let umírá. Některé z jeho básní Jiří Nohel zhudebnil a posluchači tak měli možnost se seznámit s dílem tohoto autora, jež patřil k našim výrazným meziválečným literárním osobnostem. Listověj, hudba z Vysočiny, jež je volným pokračováním kapely Žalozpěv se snaží posluchačům přiblížit, jak sami uvádějí, mystickou krajinu Vysočiny a literární kořeny doby, kdy se na Vysočině setkávali Jakub Deml, Otokar Březina, Anna Pammrová, Jan Zahradníček či Bohuslav Reynek.
Antonín Horký

ListovejListovej4

  Reklama
 • Kuřice 8/22
 • Rozmarínek přednáška 10_22
 • Rozmarinek
 • Masáže Veronika
 • Pronájem kanceláře
 • Výstava Šurda
 • Skauti
 • Nábor fotbal
 • ML_prodejce
Nahoru