Nejkrásnější knihou je také Santiniho hvězda

Santiniho hvezda_kniha_obalkaOd roku 2005 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Také v letošním roce byla soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 32. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina udělil Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohly získat knihy, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, přičemž nebylo podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.
Vyhlášení proběhlo v pátek 14. října 2022.


Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny
nakladatelství: Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress
autoři: Markéta Bártová, Aleš Filip, Jana Horváthová, Tomáš Mazáč, Alena Mizerová
titul: Míla Doleželová
Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu
nakladatelství: Kazda
autor: Anton Sundin
titul: Kapradiny
Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější dětskou knihu
nakladatelství: Spolek pro Sedlčansko a Královéhradecko
autoři: Markéta Vítková, Michaela Míkovcová
titul: Maruška a motýli
Cena čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina
nakladatelství: Tváře
autoři: Milan Šustr, Stanislav Mikule
titul: Santiniho hvězda
-připr. red- Zdroj: KrÚ a Krajská knihovna Vysočiny, p. o.

    Reklama
  • Sklené
  • Sklenářová 11/22
  • Špaček pronájem
  • AgroMěřín_řidič
  • Výstava Šurda
  • Skauti
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru