Pojď hrát fotbal!

nábor jaro_2022Máte doma malého fotbalistu nebo fotbalistku?

Přijďte 2. 6. 2022 v 16.00 na Tržiště na nábor do naší mládeže.

Hledáme kluky a holky ročníků: 2016, 2015, 2014.

  Reklama
 • Pronájem kanceláře
 • ML prázdniny 2022
 • bunkyVM
 • Rozmarinek letak22
 • Farma Tasov servírka
 • Farma Tasov kuchařka
 • Hospic sv. Mikuláše 1
 • Hospic sv. Mikuláše 2
 • Nábor fotbal
 • Skauti
 • Výstava Šurda
 • ML_prodejce
Nahoru