Obchvat Skleného nad Oslavou je v provozu

ObchvatŘeditelství silnic a dálnic zprovoznilo ve čtvrtek 4. října obchvat obce Sklené nad Oslavou na silnici I/37.

Silnice I/37 tvoří jednu z hlavních spojnic Pardubického kraje s Brnem a jeho okolím.

Vúseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 u Velké Bíteše však tato komunikace vykazovala při průjezdu obcí Sklené nad Oslavou řadu dopravních závad, které jsou nyní díky nové komunikaci všechny odstraněny.
Vybudovaný silniční obchvat výrazně pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci. Převedení většiny automobilové dopravy mimo hustou zástavbu také výrazně snižuje riziko střetu motorových vozidel sostatními účastníky silničního provozu. Nové protihlukové stěny podél obchvatu zajišťují podlimitní hodnoty hluku v denní i noční době.
V rámci stavby byla zajištěna i ochrana ohroženého druhu skokanů při jejich migraci mobilními zábranami.

Hlavní trasa/délka: 2082 m,
plocha vozovek: 21 076 m2
počet stavebních objektů: 55
zhotovitel: OHL ŽS, a. s.
cena: 114 mil. Kč (bez DPH)
termín výstavby: 04/2017–10/2018 .
-ŘSD-

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru