Senioři a děti nově neplatí za popelnice

Popelari1Změny u poplatků za komunální odpad
Zastupitelstvo města Velké Meziříčí schválilo na svém zasedání dne 18. 12. 2018 novou obecně závaznou vyhlášku (OZV) města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


V této OZV došlo ke změnám osvobozovaných osob. S účinností od 1. 1. 2019 se nově osvobozují osoby starší 70 let s pobytem na území města a první a druhé dítě do tří let věku spobytem na území města žijící se zákonným zástupcem ve společné domácnosti. Jde o asi 1400 seniorů a 400 dětí.
Současně došlo ke zrušení osvobození osob zdržujících se dlouhodobě v zahraničí a zrušení osvobození týkajících se cizinců.
Bližší informace najdete na webu města VM.
-red, zdroj: web města-

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru