• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Výtěžek tříkrálové sbírky byl opět vyšší než loni. Nejvíc kasiček kolovalo v Meziříčí

Výtěžek tříkrálové sbírky byl opět vyšší než loni. Nejvíc kasiček kolovalo v Meziříčí

trikralova sbirka_pocitani_vmCelkem 533 využitých kasiček, 13 000 letáků, 76 000 cukříků, 2 100 koledníků a výtěžek 3 576 429 Kč. Nejvyšší výtěžek v jedné kasičce: 24 470 Kč. Průměr na kasičku: 6 710 Kč. Nejvíce kasiček, a to 45, bylo v oběhu ve Velkém Meziříčí.

Taková jsou čísla devatenácté Tříkrálové sbírky letošního roku. Tradiční sbírka, která probíhala v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou, přinesla i pro letošní rok překvapivý výsledek v podobě navýšení výtěžku o 263 344 Kč oproti roku minulému.
Stalo se tak i navzdory početným sněhovým srážkám, občasným mrazivým nocím, ale i drobnému dešti, které čtrnáctidenní období sbírky provázely.
„Děkuji všem koledníkům za jejich ochotu a čas, který věnovali pro dobrou věc. Moc si vážím toho, že se každým rokem najde dostatek koledníčků, ochotných obětovat své pohodlí a snášet i nepřízeň počasí. Také moc děkuji všem, kteří otevřou koledníčkům dveře, jsou na ně milí a třeba pak přispějí do tříkrálové kasičky. Díky všem štědrým dárcům. A konečně děkuji také všem, kteří se podílí jakýmkoliv způsobem na organizování Tříkrálové sbírky,“ vzkázala Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.
Letošní ročník Tříkrálové sbírky přinesl i několik novinek. Ve Velkém Meziříčí vznikla ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí tradice Tříkrálového průvodu, kdy tříkráloví účastníci procházeli městem, zpívali koledy a zdravili kolemjdoucí. V Novém Městě na Moravě se 13. ledna uskutečnil již třináctý děkovný koncert, při kterém vystoupil Chrámový sbor z Velkého Meziříčí a hudební uskupení Amare z Nového Města na Moravě.
„V některých obcích okresu se stalo již tradicí i tříkrálové posezení na poděkování za pomoc při sbírce, kdy místní koordinátoři sbírky za pomoci blízkých připraví koledníkům čaj na zahřátí a drobné občerstvení. Jsou i obce, kde koledníky potkáte jak v pátek, tak i v sobotu a v neděli, aby navštívili každý dům a zastihli alespoň jednoho člena rodiny. Lidé se totiž na jejich novoroční pozdrav velmi těší,“ vysvětluje hlavní koordinátorka sbírky, Yvona Pošvicová. Ta rovněž pro letošní rok oslovila zástupce žďárského Biskupského gymnázia a novoměstské Střední školy odborné, kteří vyslali své studenti na pomoc při tříkrálové koledě.
Za získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, dále pak na podporu sociálně slabých rodiny s dětmi a těžce nemocným.
Podpořeny budou také charitní terénní služby, dobrovolnická činnost, která usnadňuje péči profesionálů.
Aktuálně žďárská Charita plánuje zaslouženou odměnu pro tříkrálové koledníky. Připravena jsou promítání ve žďárském a velkomeziříčském kině (neděle 3. 2. ve 14 h v kině Jupiter club), vstupenky do bystřického bazénu, do Ski areálu Jimramov a Wellnessu Kuřim.
-red, zdroj: TZ Charita.-

Oblastní charita děkuje dárcům i koledníkům

Milí koledníci a dárci, do letošní Tříkrálové sbírky se zapojilo téměř 2 100 dobrovolníků, kteří do 533 kasiček vykoledovali 3 576 429 Kč, což je oproti loňskému roku nárůst o 263 344 Kč.

Čtyřicet pět kasiček z Velkého Meziříčí a okolí obsahovalo 352 870 Kč. Dovolte mi, abych vám touto cestou poděkovala jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou za vaše zapojení v rámci Tříkrálové sbírky 2019. Vám, koledníci, děkuji za ochotu a čas, který jste věnovali pro dobrou věc. Dárcům pak děkuji za jejich štědré dary, které pomohou a podpoří především potřebné lidi v našem regionu.
Více informací o Tříkrálové sbírce i projektech Oblastní charity Žďár nad Sázavou naleznete nat www.zdar.charita.cz. Ještě jednou děkuji a přeji vám vše dobré v novém roce 2019
Jana Zelená, ředitelka Charity

Sbirka1Sbirka2

trikralova sbirka vysledek koledovani ve vm copy

  Reklama
 • Dov_red
 • Redakce-provoz
 • NKT
 • Zájezd Heřmanice
 • Rozmarinek
 • Bioprodukt
 • Slepicky Hrbov
 • Půjčka 5000
Nahoru