Modernizace dálnice u Velkého Meziříčí a Měřína začala. Na řidiče čekají omezení

posledni vikend_v_breznu_foto_dvorak_ant_1Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo modernizaci na dalších dvou úsecích dálnice D1. Jde o Velké Meziříčí, západ (EXIT 141) – Velké Meziříčí, východ (EXIT 146) a Velký Beranov (EXIT 119) – Měřín (EXIT 134).

Velkomeziříčské pochopitelně nejvíce zajímá oprava dálnice a mostu nad městem. K modernizaci je určen úsek od exitu 141 k exitu 146 v délce 5,9 km. „Od pátečního večera byla prováděna montáž DIO (vodorovné a svislé značení), byla osazována provizorní dělící svodidla. Dále byla provedena demontáž svodidel na stávajících přejezdech středního dělící pruhu a zahájeno frézování asfaltových vrstev na vnitřní konzole pravého mostu Vysočina. Byly zahájeny práce na provizorních přeložkách stávajících sítí ve středním dělícím pásu“, uvedl Jiří Salava, vedoucí projektu modernizace. Celková doba trvání prací bez zimní technologické přestávky je naplánována na 71 týdnů a je rozdělena do 6 etap. Předmětem modernizace je rozšíření vozovky, a to i na mostě Vysočina, na šířku odpovídající kategorii D 28. Tato šířka umožní při budoucích opravách vedení dopravy v režimu 2+2 po jednom jízdním pásu.
Na této trase se nachází 5 dálničních mostů, včetně nevyššího mostu Vysočina, a jeden nadjezd. Při snesení nadjezdu bude celá D1 zcela uzavřena po dobu 14 hodin. Předpokládaný termín je víkend 4. a 5. května. Objížďka na Fajťák povede po silnici přes Dolní Radslavice a Lhotky. Ti, co pojednou po D1 budou muset sjet a využít druhé objížďky, která povede přes Velké Meziříčí po silnici II/602. „Celková doba omezení bude maximálně 26 hodin," slibuje zhotovitel.
Po celou dobu stavby je na mimoúrovňových křižovatkách Velké Meziříčí východ a Velké Meziříčí západ osazen zákaz sjezdu vozidel nad 12 tun pro tranzit.
Stavbu za 1,583 miliardy by měl Metrostav předat nejpozději v roce 2021.

Úsek 19, EXIT 141 Vel. Meziříčí, západ – Vel. Meziříčí, východ (EXIT 146)
Modernizace bude zahájena prováděním prací ve středním dělícím pásu. V rámci instalace dopravního omezení byl v termínu 29. 3. (18:00) – 31. 3. (15:00) veden provoz na Prahu v jednom jízdním pruhu a v termínu 29. 3. (20:00) – 31. 3. (24:00) v jednom jízdním pruhu ve směru na Brno.
Hlavní trasa: délka: 5,9 km
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 41
Zhotovitel: Metrostav
Cena stavby dle smlouvy: 1 583 mil. Kč bez DPH
Termín stavby: 04/2018 – 04/2021.

Úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
Práce na modernizaci budou zahájeny opravami před stavbou. V rámci instalace dopravního omezení bude v části úseku (km 118,6 – 129,3) v průběhu pondělí 1. 4. (06:00 – 20:00) provoz ve směru na Brno veden v jednom jízdním pruhu a následně v úterý 2. 4. (06:00 – 14:00) bude provoz v jednom pruhu v km 134,5 – 133 ve směru na Prahu.
Hlavní trasa: délka: 14,7 km
kategorie: D 28/120
plocha vozovek: 343 825 m2
počet všech stavebních objektů: 49
Zhotovitel: Strabag, Metrostav, Eurovia CS
Cena stavby dle smlouvy: 1 888 mil. Kč bez DPH
Termín stavby: 04/2019 – 11/2021
Modernizace dálnice D1.

V rámci modernizace D1 již bylo zprovozněno 90 kilometrů nové dálnice. Dalších 52 km je v současné době v realizaci. Zbylých 19 km bude zahájeno ještě během letošní stavební sezony.
Zprac.: Iva Horká (Zdroj: ŘSD)

Dopravní omezení na dálnici D1 a mostu Vysočina v roce 2019

Etapa 0:
29. 3. 2019 – 25. 4. 2019
Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením, kdy doprava bude vedena vždy v jednom pruhu pro každý směr.
Etapa 1 – Demolice nadjezdu v km 145,526:
4. 5. 2019 od 14:00.
Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu v režimu 1+2.
4. 5. 2019 od 20:00 – 5. 5. 2019 do 10:00
Úplná uzavírka dálnice – objízdná trasa ve směru Brno i Praha pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po silnici II/602 mezi MÚK Velké Meziříčí-západ Exit 141 a MÚK Velké Meziříčí-východ Exit 146.
5. 5 .2019 od 10:00
Doprava bude vedena v pravém jízdním pruhu v režimu 1+2.
Etapa 2:
26. 4. 2019 – 27. 6. 2019
Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením.
28. 6. 2019 – 8. 8. 2019
Proběhne úplná uzavírka pravého mostu Vysočina.
Doprava před a za mostem bude vedena ve dvou pruzích pro každý směr.
V prostoru mostu Vysočina bude doprava vedena po levém mostu, a to v režimu 2+1 (1+2). Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je navrženo přehazování dopravy na mostě 2x týdně, kdy od středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. Zároveň vzhledem k omezené únosnosti stávajícího levého mostu Vysočina bude na mostě dopravním značením omezena nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly na 50 m.
V době výstavby a přehazování DIO dojde ke krátkodobým omezením, kdy bude doprava vedena v jednom pruhu pro každý směr.
Etapa 3:
9. 8. 2019 – 5. 9. 2019
Proběhne úplná uzavírka pravého mostu Vysočina.
Doprava před a za mostem bude vedena ve dvou pruzích pro každý směr.
V prostoru mostu Vysočina bude doprava vedena po levém mostu, a to v režimu 2+1 (1+2). Na základě posouzení stávajících intenzit dopravy je navrženo přehazování dopravy na mostě 2× týdně, kdy od středy do soboty budou vedeny dva pruhy ve směru na Brno a od soboty do středy budou vedeny dva pruhy ve směru na Prahu. Zároveň vzhledem k omezené únosnosti stávajícího levého mostu Vysočina bude na mostě dopravním značením omezena nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly na 50 m.
V době výstavby a přehazování DIO dojde ke krátkodobým omezením, kdy bude doprava vedena v jednom pruhu pro každý směr.
6. 9. 2019 – 28. 11. 2019
Doprava bude převážně vedena ve dvou pruzích pro každý směr. Pouze v době výstavby DIO a montáže provizorních svodidel dojde ke krátkodobým omezením.

Aktuálně lze vše sledovat na webu www.mostvysocina.czkde je i srozumitelné video k opravě D1 https://www.mostvysocina.cz/predstaveni-projektu/.

Zdroj: mostvysocina.cz/
dopravniomezeni

posledni vikend v breznu foto dvorak ant 2posledni vikend v breznu foto dvorak ant 3oprava dalnice 2019 mapa řsdoprava dalnice 2019 vizualizace bourani nadjezduoprava dalnice 2019 vizualizace objizdka pri bourani nadjezdu po 602oprava dalnice 2019 vizualizace oprava mostu vysocina

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru