O Velikonocích bude část ulice Třebíčská uzavřena

Uzavírka TřebíčskáUzavírka silnice na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí je naplánována na Velikonoční svátky.

V místech probíhá stavba spojovací komunikace, která povede od mostu nad železniční tratí, kolem sídla COOPu, přes bývalý areál TS a dolů na Třebíčskou, kde vyústí u bývalé Floridy.

Podle sdělení MěÚ bude zmíněná místní komunikace Třebíčská uzavřena v úseku za křižovatkou s komunikací Nádražní (ve spodní části) včetně křižovatky Družstevní až za most přes železnici. Předpokládaný termín uzavírky je od čtvrtka 18. dubna do 25. dubna. Délka uzavírky je 330 metrů. Objížďka povede přes silnici č. II/602 – Novosady, Sokolovská a dále na silnici II/360 – Knovému nádraží. Uzavírka je podle informací na webu města povolena odborem dopravy a silničního hospodářství v rámci stavby přeložky místní komunikace přes areál bývalých TS.
Zprac.: red, zdroj a plánek: měú

Uzavirka

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru