V Křižanově a na Moravec očekávejte uzavírku silnice

MapaUzavírka II/360 Moravec-Křižanov

Termín provádění stavby:
ETAPA 1: 2. -15. 5. jde o uzavírku křižovatky od radnice až po odbočku na zámek
ETAPA 2: 15. - 29. 5. jde o uzavírku od odbočky na zámek až po Moravec.


ETAPA 1 - Jde o úplnou uzavírku silnice II/360 v Křižanově.
Objízdné trasy jsou rozděleny pro vozidla osobní a nákladní. Objízdná trasa pro os. vozidla vedena po silnici III/36044 do obce Kundratice a dále po III/3916 na křižovatku se silnicí II/391, na které odbočí ve směru na Křižanov. Objízdná trasa pro nákladní vozidla vedena dále po silnici I/37 přes obce Jívoví, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, Laštovičky, Ostrov nad Oslavou kde odbočí II/354, dále na II/388 po které pokračuje přes obec Bohdalec, Radešín a Bobrová, kde odbočí na silnici II/360 po které pokračuje, až do obce Moravec kde objízdná trasa končí.
ETAPA 2 - Jedná se o úplnou uzavírku silnice II/360 a to v úseku od obce Křižanov až do obce Moravec.
Objízdná trasa je pro osobní i nákladní dopravu vedena souběžně dále po silnici I/37 přes obce Jívoví, Sklené nad Oslavou a Rousměrov. Zde se objízdná trasa rozděluje pro osobní vozidla a nákladní vozidla.
Osobní vozidla odbočí na silnici III/3883 a pokračuje až do obce Bohdalec, kde odbočí na silnici II/388 a pokračuje přes obce Radešín a Bobrová. Zde odbočí na silnici II/360 a pokračuje až do obce Moravec, kde objízdná trasa končí.
Nákladní vozidla pokračují dále po silnici I/37přes obce Laštovičky a dále pokračují stejně jako v etapě 1.
-připravila redakce Medřičské listy, zdroj: web městys Křižanov-

pdfuzavirka_krizanov_mapka.pdf5.12 MB

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru