Policie strojvedoucího vlaku z přečinu obecného ohrožení neobvinila

vlak velke_meziriciPolicie šetřila jízdu vlaku bez strojvedoucího. Podle ní nedošlo k obecnému ohrožení a strojvedoucího neobvinila.

Případem, který se stal 19. února letošního roku krátce před devátou hodinou ranní na železniční jednokolejné trati Studenec-Křižanov, se zabývali policisté z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí.


Prověřováním případu policisté zjistili, že vlak osobní přepravy odjel ze železniční stanice Velké Meziříčí v 8.44 hodin. Strojvedoucí zjistil před příjezdem do železniční zastávky Martinice u Velkého Meziříčí poruchu parkovací – střadačové brzdy prvního podvozku, kterou mu signalizovala kontrolka na řídícím stanovišti motorového vozu. Po automatickém zastavení vlaku strojvedoucí z vlaku vystoupil a snažil se vzniklou závadu odstranit, ale špatnou manipulací s brzdovými prvky zapříčinil uzavření dveří a samovolné rozjetí vlaku zpět do železniční stanice Velké Meziříčí. Mimořádnou událost ihned po jejím vzniku ohlásil telefonicky výpravčímu železniční stanice Velké Meziříčí. Výpravčí zajistil jízdní cestu na první staniční kolej a po dojezdu vlaku do železniční stanice Velké Meziříčí vlak zajistil proti ujetí zarážkami. V této době cestovalo ve vlaku 11 cestujících.

Vlak nemohl vykolejit, jel pomalu

V rámci důkladného prověřování policisté zjistili, že vzhledem k nízké rychlosti vlaku nemohlo dojít k jeho vykolejení ani ke srážce s jiným vlakem. Po celou dobu samovolné jízdy měl vlak uzavřené dveře, čímž bylo znemožněno vystoupení osob za jízdy, či jejich vypadnutí. Vzhledem k výše uvedeným zjištěním nebylo ohroženo okolní obyvatelstvo v obydlených oblastech Velkého Meziříčí, kudy po železniční trati samovolně vlak projížděl.
Provedeným prověřováním bylo tedy zjištěno, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty přečinu obecné ohrožení z nedbalosti.
Policejní orgán dospěl k závěru, že jednání strojvedoucího by mohlo naplnit znaky přestupku podle příslušného paragrafu zákona o drahách. Proto byl přestupek odevzdán začátkem tohoto týdne k projednání Drážnímu úřadu.

Dana Čírtková, tisková mluvčí,
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

vlak1

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru