Stavba obchvatu Velkého Beranova začala

obchvat velky_beranovHistoricky největší dopravní stavba Kraje Vysočina roste mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Bude stát 800 milionů Kč a dokončena má být na jaře 2021.

Déle než dva roky mají ještě stavbaři na vybudování obchvatu Velkého Beranova na silnicích II/602 a II/353.

Dílo bude stát téměř 800 milionů Kč a zhruba 535 milionů by měla pokrýt dotace z IROPu. Už po dvou měsících intenzivních prací je trasa obchvatu zřetelně viditelná v terénu. Stavba obchvatu by měla být kompletně dokončena na jaře roku 2021 a zprovozněna už od listopadu příštího roku.
Nová trasa obchvatu Velkého Beranova se odklání od stávající komunikace II/602 za místní částí Jihlavy – Helenín, přibližně v místech současné odbočky na Henčov, a po třech kilometrech mimo obytnou zástavbu bude napojena přes novou okružní křižovatku na II/353 za Velkým Beranovem směrem na D1. Po dalším kilometru před obcí Loudilka se napojí zpět na II/602. Právě vybudování prostorné okružní křižovatky na II/353 za Velkým Beranovem si vyžádá vybudování zhruba 600 metrů dlouhé paralelní obousměrné provizorní komunikace, na kterou budou řidiči směřováni už během několika týdnů. Dalším provizoriem bude, ale až příští rok, přechodné přemostění údolí Henčovského potoka v blízkosti odbočky na Henčov paralelně s II/602. Silnice na Henčov musela být už kvůli stavbě dočasně uzavřena. Aktuálně na stavbě probíhají zemní práce a budování provizorních komunikací pro odklonění dopravy i pro účely stavby. Dále je hlouben skalní zářez v trase pro přístup do lesního úseku a připravuje se založení mostů a opěrné zdi. Na trase bude vybudováno pět plnohodnotných mostů. Největší čtyřpolový bude měřit 150 metrů a spolu se sousedním třípolovým 90 metrů dlouhým mostem bude převádět dopravu přes hluboká údolí v lesním úseku vlevo před Novými Domky. V tuto chvíli společnost Eurovia a Colas pracují odhadem na téměř 80 % 4,3 km dlouhé stavby.
Aktuálně je avizováno na začátek května osazení semaforů a vedení dopravy kyvadlově na prvním stavebním uzlu u křižovatky s odbočením na Malý Beranov.
Zprac.: ML, zdroj: KrÚ

obchvat velky_beranov_2

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru