Ředitel domova pro seniory se umístil mezi finalisty prestižní soutěže Manažer roku 2018

schrek vitezslav_manazer_roku_2018Soutěž Manažer roku 2018 je určena řídícím pracovníkům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší z nich. Má za sebou čtvrtstoletí prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Jedinečnost spočívá v tom, že oslovuje manažery napříč obory a regiony.

V rámci soutěže se hodnotí finanční i nefinanční výsledky organizace, konkurenceschopnost, výkonnost činností a dosahované efekty řízení a procesů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 26. ročníku soutěže se uskutečnilo 25. dubna v pražském Paláci Žofín. Vedle oceněných se slavnostního gala večera zúčastnili členové vedení České manažerské asociace, zástupci partnerských organizací, členové vlády i média.
Za Kraj Vysočina byli hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem do soutěže nominováni ředitel Střední školy stavební Jihlava PhDr. Pavel Toman a ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí Mgr. Vítězslav Schrek (na snímku vpravo). Oba nominovaní se v soutěži umístili mezi 50 nejúspěšnějšími českými manažery a byli oceněni čestným titulem Finalista soutěže MANAŽER ROKU 2018. Ocenění jim byla předána zástupci České manažerské asociace (https://www.cma.cz/).

Ocenění je příjemné, řekl Schrek
„Účast v této manažerské soutěži pro mě byla novou, ale velmi zajímavou zkušeností, i když nároky České manažerské asociace byly docela vysoké a konkurence značná. Umístit se ale nakonec mezi nejlepšími šéfy úspěšných českých firem a podniků bylo samozřejmě příjemné. Ocenění, které jsem obdržel, beru jako odměnu pro celý svůj manažerský tým, s nímž společně řídím náš domov. Jsem rád, že manažerská asociace oceňuje i manažery z veřejných institucí, protože principy efektivního řízení organizace je dnes třeba uplatňovat ve veřejných institucích stejně jako v privátních firmách, přestože jejich cílem není primárně tvořit zisk, ale efektivně hospodařit a vytvářet podmínky pro kvalitativní rozvoj organizací. Samotné nominace od hejtmana kraje si vážím a jsem rád, že jsem mohl reprezentovat Vysočinu,“ uvedl mimo jiné ředitel velkomeziříčského domova pro seniory.
Připravila: Iva Horká, zdroj: krú

    Reklama
  • Rozmarinek11.11.22
  • Skauti
  • Nábor fotbal
  • ML_prodejce
Nahoru