Zatáčka na Třebíčské – tak šel čas

Zatacka1Začátkem května byla otevřena ve zkušebním provozu nová část silnice na ulici Třebíčská. I přesto, že není ještě zcela dokončená a město uplatňuje reklamaci, vzbudil tento úsek vášnivé debaty po celém městě.

Kdo to navrhl, kdo to schválil a proč? Abychom se dobrali pravdy, nestačí říct, že za to může současné vedení, ale musíme jít hluboko do minulosti.

Už v 50. letech se v územním plánu objevily první náznaky malého obchvatu, které v tom posledním schváleném z roku 2014 měly již reálné obrysy. Dlouho se nedělo nic, v cestě stál podnik Svit, který postupem doby zbankrotoval a pozemky byly prodány v roce 2006 v dražbě. Stavbě malého obchvatu tedy nic nestálo v cestě. Aby se tento plán mohl uskutečnit, město nechalo již v roce 2005 vypracovat vyhledávací dopravní studii od firmy Silniční projekt, která řešila nejen spojení ulice Třebíčská s ulicí Novosady ale zároveň i zatáčku na Třebíčské
Město se nakonec dražby pozemků v areálu Svit neúčastnilo (bálo se obrovské ekologické zátěže), tak všechny pozemky koupila developerská společnost CPI. Vyrovnala se s ekologickou zátěží a pozemky nabídla dále k prodeji. Polovinu z nich zakoupila v roce 2009 společnost zastupující řetězec LIDL a začala jednat s městem o stavbě nového obchodního domu v této oblasti.
A samozřejmě i vybudování silnice s kruhovou křižovatkou a mostem přes Balinku v oblasti Katovny a možností parkování nejen pro zákazníky prodejny.
Ruku v ruce s tím probíhala i činnost města směřující k realizaci změn podle vypracované dopravní studie.
První směna pozemků s COOP proběhla hned v roce 2009, kdy byly této společnosti výměnou nabídnuty pozemky pod a kolem restaurace U Elišky v Čechových sadech.
V roce 2012 město koupilo bývalý areál firmy Agados a Technické služby byly přestěhovány na Karlov.
V tom samém roce LIDL po dohodě s městem nechal vypracovat přehledovou situaci – přeložka silnice II/602, která navazovala na vyhledávací dopravní studii z roku 2005 a doplnila do ní to, na čem se obě strany dohodly.
Příprava akce pokračovala i nadále. Technické služby byly přestěhované, areál zůstal prázdný. Část areálu město prodalo, jednu budovu si nechalo pro služebnu městské policie a zbytek rozhodlo v roce 2015 zbourat. Vznikl tak velký volný prostor vhodný ke komerční zástavbě.
Svým usnesením ze dne 6. 9. 2016 se zastupitelstvo rozhodlo pozemky o rozloze 2.245 m² v tomto areálu darovat Policii ČR na vybudování místní služebny a zároveň se zavázalo tu vybudovat a zmodernizovat dopravní a technickou infrastrukturu, bez které by výstavba nové služebny nemohla začít.
Z toho důvodu na zasedání dne 14. 2. 2017 schválilo všemi hlasy v rámci rozdělení přebytku z roku 2016 částku ve výši 6,9 mil. Kč na komunikace a sítě v bývalé TSVM. Výběrovým řízením byl zadán projekt, který vycházel jak z vyhledávací studie, tak z přehledové situace. Nemohlo tomu ani být jinak, protože při prodeji i darování pozemků v minulých letech město vytyčilo koridor, kterým případná silnice povede. Přesně ty pozemky zůstaly ve vlastnictví města.
V současné době je silnice vybudovaná, probíhají pouze poslední úpravy. I přesto, že zastupitelé iniciovali vypuštění malého obchvatu v nyní projednávané aktualizaci územního plánu a tato změna byla dotčenými orgány akceptovaná, bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda nový územní plán schválí. Pokud ne, silnice spojující ulice Třebíčskou a Novosady tam zůstane i nadále a bude možné ji kdykoliv v budoucnu zrealizovat.

P. S.: Pod pojmem město v tomto článku nemyslím starostu, místostarostu a už vůbec ne úředníky, ale pouze a jen 23 zastupitelů, kteří jako jediní mají právo prodeje, darování či vyčlenění finančních prostředků na investiční akce schvalovat.
Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka

Zatáčka na Třebíčské – v číslech

▶ Dešťová kanalizace od mostu u Jelínkovy vily do areálu bývalých TS – 4.183.716,46 Kč
▶ Komunikace v areálu bývalých TS – 3.825.079,98 Kč
▶ Úprava zpevněných ploch a chodníky v areálu bývalých TS – 1.715.933,09 Kč
▶ Opěrná zeď a oplocení v areálu bývalých TS – 2.889.731,75 Kč
▶ Veřejné osvětlení – 580.703,12 Kč
▶ Prodloužení plynovodu z ulice Družstevní do areálu bývalých TS – 382.519,16 Kč
▶ Vedlejší a ostatní náklady (zařízení staveniště, vytyčení stavby apod.) – 999.278,50 Kč
Celkové náklady hrazené městem – 14.576.962,06 Kč
Zdroj: odbor výstavby MÚ
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že převážná většina nákladů byla vyvolána závazkem města vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu pro budoucí služebnu Policie ČR, takže informace, že město vyhodilo 15 mil. Kč, se nezakládají na pravdě.
Ing. Jiřina Jurdová, místostarostka

Zatacka20

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru