Připravuje se obchvat Osové Bítýšky

obchvat osova_bityskaTaké obyvatelé Osové Bítýšky se dočkají obchvatu. Navrhovaná přeložka silnice I/37 přesune podstatnou část provozu ze stávající komunikace mimo centrum obce, což povede k výraznému zlepšení životního prostředí díky snížení hluku a exhalací z dopravy.


Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Obdrželo osm nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky je 195 mil. Kč bez DPH. Hodnoticí komise nabídky zhodnotí a doporučí uchazeče, se kterým by mělo ŘSD uzavřít smlouvu. Termín zahájení bude závislý na případných námitkách ze strany neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nejlevnější nabídky poslaly firmy IMOS Brno (214 384 114 Kč), AQUASYS, spol. s r.o. (214 932 800) a Inženýrské stavby Brno, s r. o. (218 646 707 Kč).
Ředitelství silnic a dálnic má v současné době rozestavěno 63,8 kilometrů silnic I. třídy. Na opravy silnic I. třídy má ŘSD připraveno 5,3 miliardy Kč, na jejich údržbu 3,2 miliardy Kč.

-red, zdroj: řsd-

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru