P. Jaroslav Mrňa: Podivuhodná výměna – od výpravčího ke knězi

primice mrna_jaroslav_5Po šesti letech se v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí mohli věřící opět účastnit primice, tedy první samostatné bohoslužby nově vysvěceného kněze. Zatímco tehdy to byla primice P. Pavla Kuchyni, tentokrát (v sobotu 29. 6.) šlo o P. PhDr. Jaroslava Mrňu, Ph.D. z Velkého Meziříčí. Pro farnosti jsou primiční mše svaté velkým svátkem, neboť jsou i místa, kde primici zažijí třeba i jednou za deset, dvacet, ale třeba i dlouhých padesát let.

K oslavě zmíněného životního kroku pětatřicetiletého Jaroslava Mrni, který tak vyměnil profesi výpravčího za dráhu kněze, se sjela jak rodina, přátelé i příbuzní, tak široká obec duchovních, mezi nimiž byli též bývalí kněží naší farnosti – např. Jan Peňáz, ale také zástupci města.
I přes množství lidí, kteří se primice zúčastnili, nebyl problém najít si místo v kostele, či v centru města zaparkovat, a to buď přímo na náměstí či na parkovišti v areálu Svitu. „Krom toho byl obřad přenášen na obrazovce venku,“ pochvalovala jedna z přítomných věřících. Kvůli vlně veder pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení v průběhu mše, kdy byla nabízena voda. Po mši pak domácí koláče, trubičky a spousta jiných dobrot. Zážitek umocnila i bohatá květinová výzdoba, jíž u oltáře dominoval pecen chleba vkusně zakomponovaný do květů.
To, že se J. Mrňa rozhodl pro kněžské povolání, trefně okomentoval duchovní Josef Žák: „Ono je těžké slevit ze zajetých kolejí. A tohle je vskutku podivuhodná výměna – od červené čepice výpravčího k čepičce kardinála,“ podotkl s poukázáním na kněžské svěcení v Praze za přítomnosti kardinála D. Duky.
A proč se J. Mrňa takto rozhodl? „Všechny činnosti, které jsem dosud vykonával, mi ukazovaly cestu, ale ne cíl. Až po nástupu do kněžského semináře a pak v jáhenské službě cítím ovoce onoho zrání v povolání – žít živý vztah s Kristem,“ vyznal se novokněz, jehož současným působištěm je farnost v Praze-Kunraticích.
Nejvýstižnější přání ze všech přání pak v závěru svého proslovu pravil P. Žák: „Všude tam, kam Tě Jaroslave pán pošle, věčné jaro slav“!
Text a foto: Iva Horká

    Reklama
  • Redakce-provoz
  • Škola umění Měřín
  • Plakát Rozmarínek
  • Cvičení
  • 42. Gastroden
  • NKT
Nahoru