Jak šel čas ve vídeňské mateřince, která oslavila 40 let

64782315 2345951155471764_3576100782669299712_oHezké páteční odpoledne, v den letního slunovratu 21. června, prožili všichni ti, kteří zavítali na oslavu 40. výročí založení mateřské školy, aby společně zavzpomínali na prožité chvíle a pobavili se s přáteli při hlavním i doprovodném programu. Příchozí vítala upravená zahrada, květiny, výstavka výtvarných prací dětí a v neposlední řadě děti samotné, stejně tak i zaměstnanci a zastupitelé obce Vídeň.

Pozvání přijali Mgr. Hana Koudelová z oddělení organizace školství na úseku mateřských škol odboru školství, mládeže a kultury Kraje Vysočina, referentky odboru školství a kultury Městského úřadu ve Velkém Meziříčí Bc. Martina Vávrová a Bc. Iva Pospíšilová, ředitelé okolních základních a mateřských škol, starostové okolních obcí, první ředitelka MŠ Ludmila Vidláková a předchozí ředitelka Mgr. Zdeňka Požárová.
Přítomné přivítala a úvodního proslovu se ujala ředitelka školy Jana Stehlíková. Slovo předala starostovi obce Martinu Vávrovi, jemuž připadla milá povinnost, a to říci něco málo o historii školky. Jak podotkl, budova školky je o několik let starší než on sám, a tak nemohl čerpat ze svých poznatků, ale musel zapátrat v kronikách a u pamětníků, kteří se podíleli na samotné výstavbě školky.
Výstavba „tolik potřebné budovy mateřské školy pro 30 dětí“, tak jak se píše v kronice, byla zahájena v červenci roku 1977, do konce téhož roku se podařilo dokončit hrubou stavbu. Na výstavbě budovy se aktivně podíleli občané obce. Školka byla dokončena 1. srpna roku 1979 a 4 dny na to byla slavnostně otevřena.
Poté krátce citoval ze zápisu z kroniky ze dne otevření školky: „Po skončení slavnostního aktu se všichni odebrali do kulturního domu, aby při taneční zábavě se těšili a radovali nad dobře vykonanou prací“. Pokračoval: „Bohužel Vás zklamu, dnes jsme si pro Vás nepřipravili taneční zábavu, ale nudit se snad nebudete. Před 40 lety si tuto taneční zábavu a oslavu lidé za odvedenou práci určitě zasloužili“.
Dále M. Vávra hovořil o údržbě a opravách budovy. Dle jeho slov první větší rekonstrukce proběhla v roce 2007 v celkové částce 670 tis. Kč, za tuto částku bylo zrekonstruováno sociální zařízení a vyměněna okna budovy. Na této opravě se podílel Kraj Vysočina částkou 119 tis. Kč.
Další a poslední velká rekonstrukce budovy byla v roce 2016. Školka byla kompletně zateplena, zhotovena nová střešní konstrukce, provedena rekuperace vzduchu ve třídě, dále byl vybudován bezbariérový přístup k hlavnímu vchodu, nové nerezové zábradlí a kompletní výmalba. Tyto opravy vyšly na 3.232 tis. Kč. Podpora byla získána z operačního programu životního prostředí ve výši 784 tis. Kč. V současné době je připravena na období prázdnin rekonstrukce podlahy. Jde o výměnu dlažby ve školní kuchyni a výměnu povrchu ve třídě a skladu hraček.
Podle pana starosty se spokojenost dětí navštěvujících zařízení mateřské školy do jisté míry neodvíjí pouze od vybavenosti budovy, ale především od jejího personálu. V loňském roce tak museli řešit personální změnu na pozici ředitelky. Nový kolektiv si však během chvilky porozuměl a vytváří spokojenou náladu nejen u dětí. A to je to nejdůležitější pro děti, které do školky denně dochází.
V závěru projevu starosta veřejně poděkoval za dosavadní činnost celému pracovnímu kolektivu a popřál spoustu spokojených dětí a zastupitelstvo obce nakloněné investicím při dalším zvelebování školky. 
V následující chvíli všichni viděli opodál netrpělivě přešlapující a vyčkávající děti na okamžik, kdy dostanou slovo a vystoupí v připraveném programu. Bylo nanejvíc vhodné pozvat je tedy k vystoupení, které neslo název „Léto s indiány“. Děti, oblečené do indiánských triček, která si stejně jako čelenky a náramky vyráběly samy, přicházely, držíc se za ruce, při melodii z filmu Vinnetou. Rozhýbaly se pak při indiánském tanci, šamani zdravili, indiánské holky i kluci říkali a předváděli, co celý den dělají. Spolu si i zazpívali a vypravili se na „stezku lesem“. Závěr vystoupení patřil staré indiánské ukolébavce Ho ho Watanay, kterou si děti zanotovaly spolu s publikem.
Přišla chvíle rozloučit se předškoláky, kteří odcházejí do 1. třídy základní školy. Děti se krátce představily a ukázaly něco málo z toho, co se ve školce naučily. Role pasujícího krále se ujal pan starosta a tři budoucí prvňáčky pasoval z předškoláků na školáky. Zároveň obdrželi upomínkové předměty, které jim tuto slavnostní chvíli budou v budoucnu připomínat.
V závěrečné řeči čerpala paní ředitelka opět z kronik. Rozpovídala o nelehkých počátcích provozu školky, které ovlivnilo také velmi časté střídání zaměstnanců, obsazení pedagogy. Na slavnostní otevření 5. 8. 1979 navázalo zahájení provozu 3. 9., zapsáno bylo 31 dětí – místních, ze Skleného, Martinic. Počet dětí se v průběhu let malinko měnil, děti měly možnost her ve třídě i rozlehlé zahradě, školka nabízela rozmanité aktivity – přijížděli umělci s divadelními vystoupeními, děti se mohly zapojit do předplavecké výuky, jezdily na výlety do okolí, do zoo, vystupovaly před rodiči na besídkách a tak dále. Velmi dobře si školka vede především v oblasti stravování. Její školní jídelně se podařilo získat nejvyšší ocenění udělované při příležitosti 70. výročí školního stravování v říjnu 2015. Má titul Zdravá školní jídelna. V lednu 2018 obdržela Bronzovou stuhu v rámci zapojení do projektu Skutečně zdravá škola. V posledních letech se školka aktivně zapojila do projektu Zdravá záda, Zdravé pískání a do již zmiňovaného projektu Skutečně zdravá škola, ve kterém nyní pokračuje a plní podmínky vedoucí k získání Stříbrné stuhy. Tomuto projektu byla věnována jedna z nástěnek v šatně MŠ, kde se příchozí mohli blíže seznámit s jeho náplní.
„Budoucnost? Rádi bychom udrželi a pokud možno, ještě se dále posunuli v oblasti komplexní péče o zdravý rozvoj dětí, v oblasti polytechnické výchovy zahájili spolupráci s místními řemeslníky a provozy, také chceme pokračovat v dotváření zahrady o další prvky přírodní zahrady. To vše ve spolupráci se zřizovatelem, Obcí Vídeň, s podporou rodičů a veřejnosti i svým vlastním zodpovědným přístupem. Naším přáním největším je pak školka plná spokojených šťastných dětí,“ uvedla na závěr ředitelka školy.
Následoval doprovodný program, především žonglérské vystoupení Milana Ošmery, malování na obličej, podávalo se grilované maso, párek v rohlíku, zmrzliny. Dětem byly připraveny hry s vodou a skákací hrad. Smích a družný hovor se nesl zahradou až do pozdních hodin. Takový byl průběh oslav založení vídeňské mateřinky. K jeho zdárnému průběhu přispěly darem firmy, jímž tímto děkujeme: NOMINAL – radíme se s přírodou, Řeznictví Mynář a syn, Pekárna Křižanov, ENPEKA a.s., COOP družstvo Velké Meziříčí, LC Rosa – bylinné čaje a směsi, Bidfood – depo Velké Meziříčí, Bovys Štoky – velkoobchod s ovocem a zeleninou.

Jana Stehlíková, ředitelka školy

64841149 2345950352138511 4940145609484009472 o65024814 2345953922138154 117877752555634688 o65148964 2345954272138119 1644218398369906688 o65472942 2566685203341525 32078917460295680 n65502808 2345952655471614 4493060112633561088 o65631592 2345953232138223 6089863304711241728 o

    Reklama
  • Lisovna_Kabát
  • Jupiter restaurace
  • NKT
  • Redakce-provoz
Nahoru