Návrh územního plánu Velkého Meziříčí byl veřejně projednán

verejne projednavani_uzemniho_planu_dvorak_ant_2Důležitou součástí přípravy územního plánu (ÚP) je jeho veřejné projednání.

Také náš meziříčský územní plán, jehož příprava začala rokem 2016, dospěl k tomuto povinnému jednání. To se konalo 27. června od 14:30 hodin v koncertním sále Jupiter clubu.


Zainteresovaných zájemců a veřejnosti se sešlo asi 40 procent kapacity sálu. Čelní postavení zaujaly osoby zástupců města a zvláště ty, které nový územní plán připravovaly.
Na fotografii zleva to jsou:
Ing Jiřina Jurdová, místostarostka města. Josef Komínek, starosta a určený zastupitel pro územní plánování. Ing arch. Jiří Hašek, zpracovatel územního plánu, autorizovaná osoba. Ing Antonín Kozina, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí a Bc. Petra Švihálková, oprávněná osoba pořizovatele územního plánu.
Po zahájení a vyjádření starosty byl na programu odborný výklad zpracovatele ÚP. Byl zpracován přehledně pomocí základních panelů s projekcí. Protože ÚP se zabývá územními plochami, šlo o plochy bydlení, rekreace, výroby a skladování i další. Jako příklad je u článku uveden obrázek plochy dopravy. Přednášející se sice nezmínil o tom, že v roce 2018 byl z ÚP zcela odstraněn takzvaný malý obchvat, což bylo důležité rozhodnutí zastupitelstva přenesené do ÚP.
Po podrobném odborném výkladu následovaly dotazy většinou zaměřené na sídliště Čechovy sady II, náhradu silnice II/602, vysokorychlostní trať a podobně.
V termínu veřejného projednání a sedm dní po něm byly poslední možnosti, jak podat námitky a připomínky k ÚP. Další změny v ÚP může iniciovat zastupitelstvo. Budou-li připomínky zastupitelstva podstatné, může dojít i k dalšímu veřejnému projednání. Nebude-li zastupitelstvo zasahovat vážněji do náplně ÚP, předpokládá se jeho vydání v prvním čtvrtletí roku 2020.
Text a foto: Ing. Antonín Dvořák

verejne projednavani_uzemniho_planu_dvorak_ant_3

    Reklama
  • Rozmarinek
  • MUDr. Sedmidubská
  • Víkend zahradnictví
  • Zahrada Jízdných
  • Mikulasek2019
  • Vany
  • ML pandemie
  • ML_prodejce
Nahoru