Novým ředitelem ZŠ Sokolovská se stal dosavadní zástupce Karel Kaštan

SokolovskaDosavadní zástupce ředitele Mgr. Petra Hladíka na Základní škole Sokolovká ve Velkém Meziříčí se stal ředitelem. Mgr. Karla Kaštana jmenovala Rada města Velké Meziříčí na doporučení konkurzní komise dne 22. 7. 2019.

Karel Kaštan, vynikajicí sportovec i hudebník, nastoupil do funkce s účinností od 1. 8. 2019 na dobu neurčitou.
Radnice vypsala výběrové řízení na tuto pozici celkem dvakrát. V prvním kole se přihlásila jediná uchazečka, zastupitelka města a učitelka na zmíněné škole Mgr. Ivana Bíbrová. Tu ale komise pro funkci nedoporučila, což radní města podle svých slov akceptovali a Bíbrovou jako ředitelku nejmenovali. Ve druhém kole se už přihlásilo uchazečů šest. „K jednání konkurzní komise se dostavilo těchto 5 uchazečů: Mgr. Jana Kateřina Kuklíková, Mgr. Josef Prokop, Mgr. Hana Koudelová, Mgr. Karel Kaštan a Mgr. Ivana Bíbrová,“ sdělila na náš dotaz tisková mluvčí radnice Michaela Hudková.
O výběru nového ředitele rozhodovala sedmičlenná výběrová komise. V ní podle slov tiskové mluvčí zasedli Josef Komínek, předseda konkurzní komise, Jiřina Jurdová, člen určený zřizovatelem, Olga Johanidesová, člen určený krajským úřadem, Pavel Kessner, odborník v oblasti státní správy ve školství, Petr Hladík, pedagogický pracovník příslušné školy, Miroslav Pospíšil, školní inspektor ČŠI a Roman Prokop, člen školské rady.
Resumé zmíněné komise bylo následující: nejlépe si vedl Karel Kaštan, na druhém místě skončila Mgr. Hana Koudelová a na třetím místě Mgr. Ivana Bíbrová.
„Rada města jmenovala nového ředitele Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13, Mgr. Karla Kaštana dle doporučení konkurzní komise. Usnesení rady města bylo přijato všemi přítomnými radními,“ dodala M. Hudková.
Týdeník Medřičské listy (ML) požádal starostu Komínka a místostarostku Jurdovou o vyjádření, čím je nový ředitel oslovil, jak hodnotí jeho koncepci rozvoje příspěvkové organizace města – například, co hodlá udělat, opravit apod. Prostřednictvím tiskové mluvčí k tomuto dotazu vedení města zaslalo následující vyjádření:
„Co se týče Vašeho dotazu, tak konkurzní komise je kolektivní orgán a z jejího jednání vzniklo doporučení ke jmenování nového ředitele Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13.
Kolektivním orgánem je pak i rada města, která jmenovala nového ředitele Základní školy Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13. Vedení města (starosta, místostarostka) bylo pouze členem těchto orgánů. S ohledem na to nebude vedení města samostatně hodnotit koncepci či osobu nového ředitele. Zhodnocení provedli členové obou orgánů a jejich výsledkem je konečné rozhodnutí rady města.“
Svoji vizi i osobu tak představí sám nový ředitel Karel Kaštan, kterého týdeník ML též oslovil. Bohužel ale do uzávěrky tohoto listu se kvůli pracovnímu vytížení s přebíráním funkce pan Kaštan nestihl vyjádřit.
„V současné době jsem velmi pracovně vytížený z důvodu předávání veškeré agendy školy a přípravy nového školního roku,“ uvedl nový ředitel. Nicméně přislíbil poskytnutí svého vyjádření v nejbližší době. Čtenáři a rodiče se tak mohou těšit na představení nového ředitele buď ještě v srpnovém anebo v zářijovém čísle.
Iva Horká

    Reklama
  • NKT
  • Restaurace Jupiter plesy
  • VAS
  • Kovokomlet
  • HŠ otevřené dveře
  • Agro Měřín
  • ML_prodejce
  • Redakce-provoz
Nahoru