Množství nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře narostlo o 44 %

sberny dvur1Ve sběrném dvoře, který se nachází v areálu Technických služeb (TS) na Karlově ve Velkém Meziříčí, došlo k navýšení množství nebezpečných odpadů. A to o celých 44 procent.

V loňském roce se nad tímto nárůstem podivoval i sám starosta města, když o problému hovořil na tiskové konferenci. Kvůli tomuto se rozpočtovým opatřením ze dne 27. 11. 2019 navýšil rozpočet na prevenci vzniku odpadů o částku blížící se půl milionu korun, přesněji o 450.000 Kč.
Prostředky byly podle slov jednatele TS Jaroslava Mynáře použity na likvidaci nebezpečných odpadů a svoz a třídění separovaných odpadů.
„Důvodem bylo navýšení množství odpadů, které občané dovážejí na sběrný dvůr ve Velkém Meziříčí,“ upřesnil na náš dotaz jednatel TS Jaroslav Mynář a dodal, že jde o nebezpečné odpady jako jsou eternity, oleje, barvy, elektroodpady apod.
Jednatel Mynář také potvrdil starostova slova, že u nebezpečných odpadů jde o nárůst 44% a u separovaných odpadů o 11 %.
Zda se navýšilo také množství ukládaných odpadů na skládce jako je zemina a stavební suť, ředitel TS odpověděl, že se oproti předešlým letům nezvýšilo. „A o ukládání zeminy z dálnice Technické služby nejsou informovány,“ doplnil ještě Mynář.

Množství odpadů za období leden – říjen

Komodita 2017 2018 2019 (množství v t)
Nebezpečný 46,962 55,076 79,319
Papír 250,118 245,4868 275,145
Plast 226,209 234,4212 248,562
Sklo 155,362 157,735 182,714

Připravila: Iva Horká

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru