Zastupitelé jednali o budoucí podobě centra města. Ve hře je stále Lidl

Svit„Ve čtvrtek 16. ledna se zastupitelé sešli na avizovaném pracovním semináři, jehož předmětem jednání byla rozprava o prostoru za řekou Balinkou v areálu po bývalém Svitu.
Setkání se zúčastnili jako hosté JUDr. PhDr. Jiří Plos a prof. Ing. arch. Jan Jehlík z Prahy. Ze dvou a půl hodinového jednání vyplynulo, že tento prostor je třeba řešit komplexně s prostorem historického jádra města – Náměstím.

K řešení tohoto úkolu plánujeme přizvat i majitele sousedních pozemků, aby záměry města s lokalitou byly v souladu se záměry majitelů dalších pozemků. Naším cílem je využít tuto cennou lokalitu pro město co nejlépe a zároveň tak, aby odpovídala potřebám našich občanů,“ uvedli na webu města zastupitelé RNDr. Petra Vrána a Ing. František Komínek.
Na tiskové konferenci konané na radnici pak starosta s místostarostkou potvrdili, že na zasedání zastupitelstva v úterý 25. února 2020 budou přítomni také zástupci obchodního řetězce Lidl. Pokud občany tato tematika zajímá – zejména, jak bude vypadat centrum našeho města v budoucnu – nechť neváhají na veřejné zasedání přijít. Koná se od 15 hodin v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí.
Připravila: Iva Horká

Svit1Svit2Svit3

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru