Byl vyhlášen grant na podporu kultury. Žádosti podávejte do 28. 2.

CD Bylinky_noviny_2Výzvu k předkládání projektů na rok 2020 v rámci Grantového systému podpory kultury schválila rada města na svém zasedání 29. ledna.

Pořadatelé kulturních a vzdělávacích akce nebo autoři literárních či audiovizuálních děl ve Velkém Meziříčí mohou požádat o finanční podporu z grantového systému podpory kultury města do 28. února 2020.

K rozdělení je v grantu celkem 500 tisíc korun a maximální výše podpory pro jednotlivou žádost je 50 tisíc korun, přičemž vlastní podíl žadatele musí činit nejméně polovinu uznatelných nákladů projektu.
Vybrané projekty musí žadatel realizovat do konce roku 2020. Pokud zájemci nevyčerpají finanční prostředky v rámci 1. kola, vyhlásí město další průběžnou výzvu. Podobně tomu bylo i loni.

Oblasti podpory

Oblast A) Pořádání tradičních i nových kulturních akcí zvyšujících zájem obyvatel a návštěvníků města o kulturní dění a kulturní dědictví.
Oblast B) Pořádání vzdělávacích akcí zvyšujících kulturní kompetence (probouzení zájmů, poskytování znalostí, rozvíjení schopností a dovedností potřebných k aktivní účasti na kulturních aktivitách) dětí, mládeže a dospělých.
Oblast C) Tvorba a prezentace literárních či audiovizuálních děl vztahujících se k historii a kultuře města.
Pro podrobnější informace kontaktujte Ing. Pavla Stupku, vedoucího odboru školství, na tel.: 566 781 030 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Více najdete na webu města https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12069-zadosti-o-grant-na-podporu-kultury-podavejte-do-28-unora.
Připravila: Iva Horká

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru