V areálu Kunšovec proběhlo jednání o jeho dalším osudu

Kunsovec1Ve sportovním parku v Kunšovci se ve čtvrtek 14. května odpoledne setkali zástupci města s několika sportovci a zainteresovanými osobami, aby společně projednali problémy, které jsou spojeny s provozem tohoto všeobecně prospěšného prostoru a veškerých jeho zařízení.

Na schůzce byl přítomen starosta Města Velké Meziříčí Ing. arch. Alexandros Kaminaras, dále za oddělení investorské činnosti zástupce vedoucího odboru Jiří Oulehla, jednatel společnosti Technické služby Města VM Ing. Jaroslav Mynář, dva uniformovaní příslušníci Městské policie VM a také iniciátor vzniku nového multifunkčního hřiště Ing. Jiří Svoboda, jenž nad areálem i bydlí, a zná tak jeho chod, provoz a konkrétní problémy. Ze zdejších hráčů discgolfu se dostavili Michal Kališ, Petr Svoboda a Vladimír Pařil.
Bylo navrženo a poté i dohodnuto několik opatření a změn. Postupně dojde k jejich realizaci. Účel byl jasný: zabránit dalšímu ničení mobiliáře parku, zamezit výtržnostem, vandalismu a dělání všemožného nepořádku v celém areálu – a zejména v okolí krásného nového hřiště a dětského koutku. Změny mají zohlednit také zvýšení bezpečnosti dětí, sportujících jedinců či kolektivů a rovněž lidí využívajících tento přírodní prostor k procházkám s pejsky apod.
Věříme, že se podaří situaci v parku zklidnit tak, aby jeho prostředí a veškerá zařízení dál sloužila široké veřejnosti, a to k její plné spokojenosti, k jejímu pohybovému vyžití, k příjemnému odpočinku i k jiným žádoucím aktivitám.
Dráhy discgolfového hřiště budou pravděpodobně pozměněny, a to opět z důvodu osobní bezpečnosti. Konkrétně by snad mělo jít o položky číslo 6 a 7, avšak to bude ještě stále v jednání. Zatím jde o otevřenou záležitost.
Všem zúčastněným osobám dodatečně děkujeme.
Text a foto: Vladimír Pařil

Kunsovec2

    Reklama
  • Prodejní výstava
  • Moštování 2020
  • KnihovnaVM
  • Vyklizeni
  • P&L
  • Slepicky Hrbov
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru