• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Velké Meziříčí po výpadku příjmů kvůli koronaviru bude muset odložit některé investice

Velké Meziříčí po výpadku příjmů kvůli koronaviru bude muset odložit některé investice

penizeV pondělí 18. května 2020 skončil nouzový stav, během kterého bylo vyvinuto ohromné množství úsilí směřující vždy k jedinému cíli – situaci společně zvládnout. Znamenalo to obrovskou organizační práci mnoha lidí, a to nejen z našeho úřadu, které si nesmírně vážím, uvádí na webu města starosta. Znamenalo to nutnost součinnosti a vzájemného pochopení nás všech – občanů tohoto města. Přestože se naše životy během posledních dnů vracejí do běžného režimu a nijak zásadně nás již neomezují vládní opatření, máme před sebou další velkou výzvu.


Musíme se jako město postavit čelem k finančním ztrátám vznikajícím v důsledku koronavirové krize. Čeká nás nelehké období, během kterého budeme muset na jedné straně objektivně vyhodnocovat prioritní investiční akce, které jsme schopni realizovat, a na straně druhé hledat v rozpočtu města oblasti, ve kterých by se dalo ušetřit. Epidemiologická situace nás přiměla chovat se maximálně úsporně a přehodnotit rozpočet na tento rok jak ze stránky výdajové, tak příjmové. Momentálně se nacházíme ve fázi, kdy opravdu zvažujeme každou větší investici města a hledáme možné úspory napříč odbory městského úřadu.
Není jednoduché v této chvíli vyčíslit přesný výpadek v daňových příjmech města, přesto jsme schopni predikovat, že bude oscilovat okolo hranice 25 procent, což znamená ztrátu okolo 36 milionů korun. Bohužel k ještě většímu příjmovému propadu dojde kvůli finanční spoluúčasti obcí na kompenzačních bonusech pro podnikatele schválené vládou, která by pro naše město mohla znamenat další více jak dvanáctimilionovou ztrátu. Je nadmíru jasné, že s ekonomickými následky pandemie koronaviru se budeme vyrovnávat složitě. Prvním větším dočasně odloženým projektem je rekonstrukce obřadní síně na Karlově, což však neznamená, že bychom přestavbu této budovy do budoucna nepovažovali za nutnou. Prozatím se budeme v součinnosti s technickými službami snažit řešit havarijní a velmi nedůstojný stav provozní části budovy.
Hlavním úkolem širšího vedení města je do červnového zasedání zastupitelstva (viz str. 7 - pozn. red.) vyhodnotit prioritu všech plánovaných investic a vytvořit jasně definovaný postup, díky kterému se budeme ve vztahu k oslabenému rozpočtu města chovat zodpovědně. To neznamená, že se chystáme omezit veškeré investiční akce, pouze je velmi pravděpodobné, že v budoucnu budeme jako možnou formu finančního krytí zvažovat bankovní úvěry a více se soustředit na příležitosti čerpání dotačních titulů, a to primárně pro realizaci strategických investic, které nesnesou odkladu a jsou klíčové pro budoucí rozvoj města – přes vědomí toho, že se některé z nich mohou v této situaci jevit jako bezvýznamné.
Věřím, že prvním impulzem, který pomůže k nastartování ekonomiky místních podnikatelů, například v gastroprůmyslu, bude konání kulturních akcí, které od června plní náměstí a zároveň zvýší atraktivitu města, což se promítne i do turistické návštěvnosti. Již poosmé proběhne na náměstí Velkomeziříčské kulturní léto, což je oblíbený letní program, který nabídne zdarma divákům více jak dvacet multižánrových vystoupení, včetně dnes již tradičního Kinematografu bratří Čadíků. Veřejnosti se 1. června otevřela také vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, druhý červnový víkend proběhla velkomeziříčská pouť s nedělním jarmarkem, jako město podpoříme konání 2. ročníku Kmínového festivalu, jsme v jednání s organizátorem food festivalu, v rámci něhož bychom měli do města přivést mnoho zajímavých osobností. Podpořili jsme také rozšíření naučných stezek Balinským a Nesměřským údolím. I letos plánujeme uspořádat výstavu nominovaných děl na Českou cenu za architekturu. Filozofický festival, jehož start organizátoři původně směřovali do příštího týdne, proběhne s největší pravděpodobností v první polovině září.
Alexandros Kaminaras, starosta města

  Reklama
 • Coop úklid
 • Online inzerce
 • MŠ Ruda
 • ZŠ Sokolovská
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru