Vysvědčení dostanou žáci v pátek

VysvedceniMinisterstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků.


„Vysvědčení se tedy bude rozdávat v pátek 26. června 2020 v 8.00 hodin pro celou třídu naráz.
Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení (u žáků, kteří jej neodevzdali dříve) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění,“ uvedl například Mgr. Petr Blažek, ředitel školy ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí.
V některých školách přistoupili třeba k takovým opatřením, že žáci z jedné třídy jsou rozděleni na dvě poloviny, přičemž jedna půlka si jde pro vysvědčení jeden den a druhá polovina druhý den, popsala jedna z maminek dvou žáků na druhém stupni základní školy v okolí.

-red-

  Reklama
 • Domov pro seniory
 • Dešťovka
 • Prostreno
 • MVDr. Chyba
 • Dřevo
 • Pronájem Měřín
 • Kovokomlet
 • Mikulasek2019
 • Ml_prázdniny
 • ML pandemie
 • ML_prodejce
Nahoru