Rodina Kodetů otevře v bývalém luteránském gymnáziu muzeum

KnihovnaJak už jsme v našem týdeníku před časem informovali, novým majitelem monumentálního luteránského gymnázia se stal Kristian Kodet, oficiálním vlastníkem je společnost s ručením omezeným Kristian Kodet – galerie.

„Galerie Kodet plánuje v dohledné době v objektu stálou sbírku – Muzeum tří generací Kodetů – umělecké rodiny Kodetů, sochařů Emanuela Kodeta a Jana Kodeta a malíře Kristiana Kodeta,“ nastínila budoucí plány s luteránem Kristýna Kodetová.


Šlechtické gymnázium postavené v roce 1578 na popud Aleny Berkové‑Meziříčské z Lomnice sloužilo svému účelu pouze krátce, třicetiletá válka vyhnala luterány z města, a tak se v polovině 17. století stavba uzpůsobila na pivovar. Teprve v polovině 20. století se zrušila výroba piva a zavřela restaurace. Jistý čas budova sloužila i městu, ale posledních asi 15 let neměla plnohodnotné využití.
„Mrzí mě, že jsme nebyli jako vlastníci schopni zajistit stálou důstojnou náplň pro náš renezanční palác. Snad se to podaří Kodetům s jejich projektem rodinného muzea,“ uvedla pro městský zpravodaj VMsko bývalá spolumajitelka luteránského gymnázia Libuše Roučková.

-red, měú-

    Reklama
  • Coop úklid
  • Online inzerce
  • MŠ Ruda
  • ZŠ Sokolovská
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru