• Medřičské listy
  • Zprávy
  • Krizový štáb: Kraj Vysočina obdržel prvních 700 vakcín Moderny, dalších 1 300 dávek by mělo dorazit v dohledné době

Krizový štáb: Kraj Vysočina obdržel prvních 700 vakcín Moderny, dalších 1 300 dávek by mělo dorazit v dohledné době

Injekce– Podle informací krajské hygienické stanice figuruje Kraj Vysočina na 12. místě mezi kraji v počtu COVID pozitivních případů na 100 tisíc obyvatel, počty nakažených stagnují. (Kraj Vysočina – 328 případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů, lépe je na tom jen Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj)
Podezření na britskou variantu – za poslední týden evidováno na Vysočině 51 podezřelých výskytů, což je přibližně stejný počet jako za celý předcházející měsíc.


– AG testy – narůstá zájem o antigenní testování, nyní se provádí cca 700–800 testů denně (zájem ze strany pendlerů, což souvisí se změnou podmínek, za kterých mohou překračovat hranice do sousedních států).
– Aktuální výpomoc Armády ČR v Kraji Vysočina:
Antigenní testy – vždy 2 příslušníci armády v Nemocnicích Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov (do 28. 2.)
Pomocný personál – 4 příslušníci v Nemocnici Třebíč (do 14. 2.), 10 příslušníků v Nemocnici Havlíčkův Brod (do 8. 2. , nebude požadavek na prodloužení)
– Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný informoval, že v minulém týdnu dni bylo v krajských nemocnicích hospitalizováno 20 COVID pozitivních pacientů na JIP a 19 pacientů na umělé plicní ventilaci, dalších 177 pacientů s diagnózou COVID-19 vyžaduje nemocniční péči na vyčleněných standardních lůžkách. Počet nemocných zaměstnanců se od úterý 2. února drží pod číslem 100.
– V úterý 2. února dorazila na Vysočinu další tři plata vakcíny Pfizer/BioNTech a také poprvé 700 dávek očkovací látky Moderna, dalších 1 300 dávek Moderny se očekává příští týden. Stále se očkuje prioritní skupina 1 A, tedy zdravotníci z nemocnic i z terénu, senioři v pobytových zařízeních a registrovaní senioři 80+. V tuto chvíli už je naočkováno cca 120 praktických lékařů, dalších 100 by mělo být naočkováno v příštích 14 dnech. V souhrnu od 31. 12. 2020 obdržel Kraj Vysočina 15 boxů, tedy 17 550 dávek Pfizer/BioNTech. Z ministerstva zdravotnictví bylo avizováno, že ještě následující 2–3 týdny musí kraje počítat se sníženou dodávkou vakcín Pfizer/BioNTech.
– Hejtman Vítězslav Schrek také informoval o dodávkách očkovací látky AstraZeneca. „Předpokládali jsme, že tato vakcína bude primárně určena do ordinací praktických lékařů, aby lékaři mohli začít očkovat přímo ve svých ordinacích. Bohužel z posledního vyjádření pana premiéra vyplývá, že i AstraZeneca musí být používána pouze v očkovacích centrech. Osobně ale věřím, že toto rozhodnutí ještě není definitivní a podaří se ho společným jednáním hejtmanů s premiérem a ministrem zdravotnictví změnit,“ řekl hejtman Schrek.

-krú-

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru