Vodoměrná stanice ve Velkém Meziříčí

Voda mereniNa řekách v ČR se nalézá síť měřících stanic. Jedna z nich je umístěna v našem městě na řece Oslavě 50 m po proudu za soutokem s Balinkou. Pro nenápadnou chaloupku na samém břehu řeky bylo vybráno a upraveno místo tak vtipně, že poskytované údaje mohou sloužit k použití v úseku od Velkého Meziříčí po Náměšť n. Oslavou.

Stanici používá hlavně Hlásná a předpovědní protipovodňová služba, ale její údaje jsou dostupné na internetu všem, kteří se s nimi potřebují seznámit.
Hlavní hodnota, která nás zajímá pokud jdeme okolo, nebo se jdeme záměrně na ni podívat, je výška hladiny. Odečíst ji můžeme vizuálně na vodočetné liště připevněné v nejbližším okolí vlastní stanice. Výška hladiny má stupnici v dm a metrech, ale uvádí se vždy v cm.
Po trvalejších deštích na začátku minulého týdne došlo ke zvyšování hladiny vody tak, že ve středu 4. 2. 2021 ve 12.50 dosáhla stavu zachyceného na snímku – 104 cm. Porovnáním se stupni povodňové aktivity přenesenými na lištu můžeme zjistit závažnost situace.

I. stupeň H = 130 cm (bdělost) Q = 27,1 m krychlových za sekundu zelená barva.
II. stupeň H = 160 cm (pohotovost) Q = 31,1 m krychlových za sekundu žlutá barva.
III. stupeň H = 200 cm (ohrožení) Q = 56,8 M krychlových za sekundu červená barva.
Názvy veličin: H – výška hladiny, Q – průtok.
Průměrný stav H je 28 cm. Průměrný roční průtok Q je 2,3 m krychlových za sekundu.

Ještě si uvedeme, jak dopadla výše uvedená středa: H rostla, ale hodnoty 130 cm nedosáhla.
Naše město je i názvem spjato s řekami. Proto by se občané měli zajímat o základy jejich hodnocení, které mají i praktické použití.
Text a foto: Antonín Dvořák

Voda prutokVoda splav

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru