Už v březnu můžete hlasovat pro Skutky roku 2020

SkutekRokuHlasování veřejnosti v anketě Skutek roku 2020 startuje 1. března 2021. Hlasy veřejnosti rozhodnou o pořadí nominovaných skutků fyzických osob ve čtyřech oblastech: Sociálně–zdravotní, Poradenství, Osvěta a vzdělávání, Volný čas dětí a mládeže a Životní prostředí a zemědělství.

Pravidlo pro hlasování je jednoduché – možný je vždy jeden hlas v každé z uvedených oblastí. Nominované projekty právnických osob bude hodnotit odborná porota, která se sejde také v průběhu měsíce března.
Cena Skutek roku je výrazem poděkování všem, kteří v roce 2020 vykonali v našem kraji něco mimořádného nad rámec svých povinností i bez ohledu na svůj osobní prospěch. „Právě občanská angažovanost, dobrovolnictví a ochota věnovat svůj čas ve prospěch druhých byly v loňském roce často skloňované hodnoty, které touto anketou pomůžeme zviditelnit a ocenit,“ říká náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.
Hlasovat pro loňské skutky fyzických osob můžete na webových stránkách Kraje Vysočina v termínu od 1. do 31. března 2021.
-krú-

    Reklama
  • Online inzerce
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru