• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Jednání krizového štábu Kraje Vysočina: Pokračuje očkování první prioritní skupiny obyvatelstva

Jednání krizového štábu Kraje Vysočina: Pokračuje očkování první prioritní skupiny obyvatelstva

Injekce2– Dne 11. 2. 2021 bylo na Vysočinu doručeno 1300 dávek očkovací látky Moderna, očkovací vakcíny společnosti Astra/Zeneca, které dorazily na Vysočinu začátkem týdne jsou postupně redistribuovány na vybraná zdravotnická zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele, následně budou nabídnuta vězeňské službě provozující zařízení ve Světlé nad Sázavou a v Rapoticích.


– Aktuální výpomoc Armády ČR v Kraji Vysočina: Antigenní testy – 2 příslušníci armády v Nemocnicích Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov (do 28. 2.), pomocný personál – 4 příslušníci v Nemocnici Třebíč (do 14. 2., nebude požadováno prodloužení)
– Informace KHS se sídlem v Jihlavě: incidence za posledních 7 dnů v Kraji Vysočina – zůstává na 3. místě mezi kraji s nejnižším počtem COVID pozitivních, 326 případů na 100 tisíc obyvatel
Britská varianta – od 28. ledna do 4. 2. evidováno 51 suspektních případů; od 5. 2. do 10. 2. už 121 suspektních případů
– Očkování v sociálních zařízeních s pobytovými službami – postupně jsou očkováni zaměstnanci a klienti ve 40 sociálních zařízeních v Kraji Vysočina bez ohledu na zřizovatele (prioritní skupina 1 A). Aktuální data k 8. 2. 2021: z 3 378 klientů má zájem o očkování 2 973 (88 %), 1. dávku obdrželo 1 845 (62 %), 2. dávkou očkováno 414 klientů (14 %). Z 2 782 zaměstnanců má zájem o očkování 1 666 osob (60 %), 1. dávkou očkováno 1 027 zaměstnanců (62 %), 2. dávkou 214 osob (13 %). Celkem proočkováno 3 500 dávek, na očkování 1. nebo 2. dávkou čeká ještě 5 778 klientů a zaměstnanců. Další dávky vakcíny jsou aplikovány v tomto týdnu. Mezi zařízení s nejvyšším zájmem klientů o očkování patří například Domov Nové Syrovice, Domov Kamélie Křižanov nebo Domov ve Věži.
– V budoucnu je pravděpodobné, že menší očkovací centra budou na Vysočině vznikat i v dalších, než pouze okresních městech, podle toho jak o jejich provozování projeví zájem města nebo zdravotnická zařízení. Pro tento účel bude zpracována tzv. OBÁLKA, která by měla sloužit jako metodický materiál pro tato zařízení, v němž bude např. zohledněna praxe z dosavadního provozování očkovacích míst v nemocnicích.
– Ředitel Krajského úřadu Kraje Zdeněk Kadlec informoval členy krizového štábu o některých problematických dopadech případného neprodloužení nouzového stavu: služby armády, jejichž potřeba nyní sice končí, ale může rychle opět nastat, bez opory v nouzovém stavu nebude možné nabízet služby určených škol, není zcela jasné, jak by bylo nahlíženo na využití 10 miliónů korun od ministerstva financí poskytnutých na řešení situací souvisejících s nouzovým stavem. Právní nejistota na úrovni krajů je velká. Pokud všechny regiony řeší stejný problém – stejnou pandemii není vyhlášení stavu nebezpečí hejtmany každý za svůj kraj právě ideální řešení.

-krú-

  Reklama
 • Online inzerce
 • COOP_
 • Construt – pracovník
 • Benáček
 • MŠ Ruda
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru