Návrh poslance Kotta ohrožuje desítky druhů chráněných živočichů

Hrdlicka Milí přátelé ptactva,
obracíme se na vás s aktuální informací z poslanecké sněmovny. Poslanec Josef Kott (ANO) ve středu na Zemědělském výboru navrhl zrušení ochrany silně ohrožených druhů živočichů při zemědělském, lesnickém a vodním hospodaření.


Poté, co jsme na problém společně s Hnutím Duha a Českým svazem ochránců přírody upozornili, označil pan poslanec Kott v článku na serveru iRozhlas naše vyjádření za konspirační teorii. Jenže pravda je taková, že pokud by tento návrh opravdu prošel, v praxi by to znamenalo ohrožení desítek (nejenom ptačích) vzácných druhů – např. sýčka, vlhy pestré, čápa černého, křepelky polní a dalších.
K návrhu už se nesouhlasně vyjádřila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a také Ministerstvo životního prostředí. Návrh jde nyní do sněmovny a my budeme společně s dalšími ochranářskými organizacemi na poslance apelovat, aby návrh odmítli.
I vy můžete napsat svým poslancům a požádat je, aby návrh nepodpořili.
Seznam poslanců najdete na https://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?id=590
Inspirace pro váš e­‑mail:
Vážený pane poslanče/vážená paní poslankyně,
žádám vás, abyste při hlasování odmítl/a pozměňovací návrh pana poslance Kotta na zrušení ochrany silně ohrožených druhů (sněmovní tisk 731/3). Věřím, že vám na ochraně přírody záleží a nepodpoříte tento návrh, který by byl vážným ohrožením pro desítky vzácných druhů žijících v Česku.
Děkuji Vám.

Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek k návrhu říká: „Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá společnost cítí naši zranitelnost a sepětí s přírodou, může parlamentním výborem projít návrh na další radikální omezení ochrany ohrožených druhů. Slušným hospodářům návrh poslance Kotta nepomůže, protože ohledy na živočichy a rostliny v krajině berou sami od sebe. Těm nezodpovědným by umožnil další bezohledné drancování přírody. Pro citlivé a málo početné druhy, jako je čáp černý, je ochrana každého hnízda naprosto zásadní. A pro silně ubývající druhy, jako je chřástal polní, by omezení ochrany hnízdišť mohlo znamenat pomyslný hřebíček do rakve. Doufám, že poslanecká sněmovna jako celek bude mít víc rozumu než zemědělský výbor.“
V České společnosti ornitologické jsme optimističtí a věříme, že návrh neprojde. Zároveň ale i nadále pečlivě sledujeme dění v naší politice.
Děkuji za vaši podporu a přeji krásné jaro.

Věra Sychrová,
propagace a komunikace,
Česká společnost ornitologická

  Reklama
 • Online inzerce
 • Litas
 • COOP_
 • ZUŠ zkoušky
 • Prodej poutače
 • Construt – pracovník
 • Kuřice
 • Prodej dřeva
 • MVDr. Chyba
 • ML_prodejce
Nahoru