Dům zdraví otevřel evidenci zájemců o očkování u praktických lékařů

DumZdraviVelkomeziříčský Dům zdraví od pondělí 8. 3. otevřel evidenci zájemců o očkování proti onemocnění Covid-19 v ambulancích praktických lékařů.

Praktičtí lékaři můžou očkovat pouze „své“ pacienty, tzn. ty, kteří jsou u nich registrováni, dále zájemci nesmí být zaregistrováni jinde v některém z očkovacích center (např. již byla podána 1. dávka vakcíny, učitelé…)


Preference skupin: osoby 80+; osoby 70+; osoby s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19; ostatní zájemci.
Zájem o očkování u svého praktického lékaře oznámíte na kontaktním telefonním čísle. Budete požádáni o sdělení údajů:
* registrující praktický lékař
* jméno a příjmení
* rodné číslo
* mobilní telefonní číslo (pro zaslání ověřovacího kódu k vyzvednutí certifikátu)
* e­‑mail (pro zaslání certifikátu po aplikaci 2. dávky vakcíny).
Pokud e­‑mail nebo mobilní telefon nemáte, doporučujeme domluvit se s blízkou osobou nebo zajistit před registrací k očkování jiným způsobem.
Evidencí projevujete zájem o očkování a budete zaregistrováni do systému CRS/ISIN. Termín vám bude telefonicky sdělen až poté, co bude lékařům doručena očkovací látka. Rychlost očkování bude záviset na počtu dodaných vakcín.
Evidence zájemců o očkování od 8. 3.
Pro pacienty MUDr. Nechvátalové a MUDr. Blahy: PO až PÁ od 6:30 do 12:00, tel. č. 567 770 220
Pro pacienty MUDr. Doležala: během ordinační doby ambulance, tel. č. 567 770 207
Žádáme mladší zájemce o očkování, kteří nespadají do preferovaných skupin – jsou mladší 70 let, aby svoji evidenci odložili na období od začátku dubna.
Dům zdraví Velké Meziříčí

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru