Setkání nad knihou o kostele sv. Mikuláše v neděli 21. 1. 2018

setkani nad_knihouSlavnostní křest první ucelené knihy pojednávající o velkomeziříčském kostele svatého Mikuláše se konalo v neděli, 21. ledna 2018 od 15 hodin, v kostele sv. Mikuláše na náměstí ve Velkém Meziříčí.


Novou knihu jste si mohli nejen nechat podepsat, ale i se setkat s jejími autory.
Program moderoval velkomeziříčský děkan P. Pavel Šenkyřík. Na zvídavé dotazy odpovídal kolektiv autorů pod vedením historika Martina Štindla z místní pobočky Státního archivu. K tomu všemu zahrála i varhanní hudba v podání Márii Nedomové.
Pokud ale nemáte knihu již zakoupenou, k prodeji v kostele nebude. „Kniha na setkání v prodeji bohužel nebude, protože její náklad byl již loni před Vánocemi rozebrán. Vydavatel – Město Velké Meziříčí – proto uvažuje o dotisku," upozorňuje Martin Štindl.
-red, ilustr. foto-kostel1kostel2kostel3kostel4kostel5kostel6kostel7

    Reklama
  • Prázdniny21
  • Pozemky_
  • MŠ Ořechov
  • PlakátRozmarinek
  • Rozmarínek Petráveč
  • Construt – pracovník
  • Šum Měřín 2021
  • ML_prodejce
Nahoru