• Medřičské listy
 • Zprávy
 • Migranti se ukrývali mezi paletami v kamionu. Řidič jízdní soupravy měl podezření na pohyb osob v nákladovém prostoru

Migranti se ukrývali mezi paletami v kamionu. Řidič jízdní soupravy měl podezření na pohyb osob v nákladovém prostoru

Migranti1Hlídky odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyjížděly ve čtvrtek 18. března ve večerních hodinách na základě oznámení na dálniční odpočívadlo na 111. kilometru D1 ve směru jízdy na Prahu. Policisté zde provedli kontrolu kamionu, u něhož bylo důvodné podezření, že se uvnitř nákladového prostoru mohou nacházet neznámé osoby.

Toto podezření sdělil policistům prostřednictvím obsluhy čerpací stanice sám řidič kamionu, který s jízdní soupravou s bulharskou registrační značkou projížděl přes Českou republiku a přijel z Bulharska.
Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se v nákladovém prostoru návěsu skutečně nachází šest cizinců, kteří uvedli, že pocházejí z Afghánistánu. V prostoru návěsu kamionu byly vyskládány palety se zavařeninami a mezi těmito paletami se cizinci ukrývali. Kontrolou cizinců byly nalezeny doklady žadatele o azyl Rumunska, podle kterých bylo možné některé z nich ztotožnit. Zbývající migranti u sebe žádné cestovní doklady neměli a nebyli schopni žádným způsobem prokázat svoji totožnost. Ke své cestě mimo jiné uvedli, že se do České republiky dostali za pomoci převaděčů v úkrytu kamionu a jejich cílovými zeměmi měly být Francie a Spolková republika Německo. Jednalo se o šest osob mužského pohlaví, z nichž dva byli dospělí, dva mladiství a dva nezletilí.
Na základě zjištěných informací jsme cizince zajistili a eskortovali do policejních cel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. „Cizinci kromě jiného vstoupili na území České republiky v době platnosti nařízení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vyhlášené k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19. Tímto opatřením se nařizuje zákaz vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. I z tohoto důvodu tito cizinci nebyli oprávněni vstoupit a pobývat na území České republiky,“ uvedl k případu kpt. Mgr. Aleš Tulis, vrchní komisař odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
U všech cizinců jsme provedli nezbytné identifikační úkony a zajistili provedení testů na COVID-19. U všech testovaných cizinců byl výsledek testu negativní. Policisté zahájili s cizinci správním řízení. Po provedení všech úkonu správního řízení bylo dvěma dospělým cizincům za účasti tlumočníka vydáno rozhodnutí o opuštění České republiky a byli eskortování do záchytného zařízení pro umístění cizinců ve Vyšních Lhotách. Dva cizinci z této skupiny byli mladiství, a proto byli ve spolupráci s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) umístěni do výchovného ústavu Višňové. Dva nezletilí migranti byli ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany dětí umístěni do výchovného ústavu Hostouň u Horšovského Týna.

-pol-

Migranti12

  Reklama
 • Prázdniny21
 • Pozemky_
 • MŠ Ořechov
 • PlakátRozmarinek
 • Rozmarínek Petráveč
 • Construt – pracovník
 • Šum Měřín 2021
 • ML_prodejce
Nahoru