Režisér zve na promítání filmu o Jakubu Demlovi

Deml _pozvanka_na_promitani_filmuZa autorský tým, který se podílel na přípravě filmu o Jakubu Demlovi, zve všechny příznivce tohoto básníka a kněze režisér filmu Libor Smejkal z Meziříčí na premiéru snímku. Ta se koná 6. listopadu v 16 hodin v Jupiter clubu ve VM.


Režisér vzpomíná na natáčení a připomíná některá vzácná setkání. „U příležitosti natáčení jiných dokumentů jsem se seznámil s mimořádnou osobností zdejšího kraje, bývalým učitelem a národopiscem Josefem Pěnčíkem z Jinošova. Tenkrát se mnou spolupracoval na filmování tradice Otvírání studánek, která se každoročně koná v Jinošově a posléze i v Jasenici při putování nazvaném Zpět k pramenům," vzpomíná L. Smejkal. Podle jeho slov byl Pěnčík mimořádně vzdělaný a osvícený člověk. Někdy se mu prý říkalo ‚chodící encyklopedie'. Publikoval řadu esejí a článků o historii zdejšího regionu, tradicích, vzpomínkách lidí, a vydal též několik knih. Byl velkým obdivovatelem Jakuba Demla jako člověka, básníka, spisovatele a kněze. Četl vše, co bylo o Demlovi napsáno nebo řečeno, získával informace od pamětníků, bádal v knihovnách.
Bylo proto velmi těžké, když v roce 2016 p. Pěnčík zemřel. Tím se ztížila definitivní podoba filmu tvořená střihem a ozvučením, ke kterému se měl průběžně vyjadřovat. Nicméně scénář J. Pěnčík už znal z dřívějška a souhlasil s jeho pojetím. V tomto duchu se tedy film zpracovával a dokončen byl během prvních měsíců roku 2018. Jeho délka je 80 minut a jde tedy o celovečerní dokument. Za jeho vznik vděčíme celé řadě externích spolupracovníků, kteří ochotně, obětavě a bez nároku na odměnu přiložili ruku k dílu. „Největší dík patří panu Pěnčíkovi, bez jehož podnětu a znalostí by film nikdy nevznikl. Jakub Deml a jeho dílo doposud stále chybí ve filmovém zpracování naší televize, která se tomu zatím věnovala jen okrajově a jako součást jiných pořadů. Proto jsme přesvědčeni, že náš počin byl nanejvýš odůvodněný a potřebný," dodává Libor Smejkal.
Připravila: Iva Horká

Pencik Smaha_film_Deml_copy

    Reklama
  • Dov_red
  • Redakce-provoz
  • NKT
  • Zájezd Heřmanice
  • Rozmarinek
  • Bioprodukt
  • Slepicky Hrbov
  • Půjčka 5000
Nahoru