Naše vize 2020: Musíme vyhrát bitvy

NKTMáme jasnou vizi: Řidičskou dokonalostí do roku 2020 budeme v očích našich zákazníků a našich lidí nejlepší společností v oblasti kabelových sítí. Abychom toho dosáhli, musíme řídit excelenci ve všem, co děláme.


EXCELLENCE 2020 je náš strategický plán, který nás zavede na další úroveň excelence, pokud jde o spokojenost zákazníků, angažovanost zaměstnanců a finanční sílu.
EXCELLENCE 2020 byl zahájen v roce 2015 jako přirozený krok po našem programu snižování nákladů DRIVE zahájeném v roce 2013. Klíčovým zaměřením EXCELLENCE 2020 je ziskovost a cílený růst.
Tím, že jsme nejlepší, neznamená to největší, nejlevnější ani nejrychleji rostoucí. Chceme být společností, která dává přednost našim zákazníkům z důvodu našich zkušeností, úrovně služeb a předních produktů a řešení.
Stejně důležité je, že chceme být vynikajícím pracovištěm, kde nejlepší lidé v tomto oboru upřednostňují budování své kariéry a vytváření nových, inovativních nápadů s vysoce kvalifikovanými kolegy v celé organizaci.
Pro podporu jasné Vize EXCELLENCE 2020 jsme definovali čtyři bitvy Must-Win, které jsou klíčem k dosažení našich strategických cílů.
Bitvy Must-win zahrnují:
Bezpečnost, lidé a organizace
• Bezpečné pracoviště a prostředí
• Štíhlá, angažovaná a agilní organizace
• Excelence vedení dovedností, které rozvíjejí a zabezpečují nejlepší lidi
Provozní a komerční excelence
• Zlepšené obchodní procesy
• Štíhlé a efektivní funkce, správa a podpůrné funkce
• Nejlepší prodejní a cenové možnosti ve své třídě
Vývoj materiálu a výrobků
• Revitalizovaný vývoj produktů a správa portfolia
• Uzavření mezery ke stávajícím potřebám zákazníků a proaktivní identifikace budoucích potřeb
• Posílení schopností rozvoje materiálu
Digitalizace
• Interních procesů a způsobů práce
• Nabídka produktů a řešení
• Zákaznických rozhraní

    Reklama
  • Online inzerce
  • COOP_
  • Construt – pracovník
  • Benáček
  • MŠ Ruda
  • Prodej dřeva
  • MVDr. Chyba
  • ML_prodejce
Nahoru